Hyppää sisältöön
Media

Förvärvsinkomstgränsen för sjukpensionärer stiger

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 11.11.2010 12.28
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att från och med den 1 mars 2011 kan mottagare av sjuk- och invalidpension förtjäna 687,74 euro utan att det inverkar på deras pensioner. Samtidigt binds förvärvsinkomstgränsen till folkpensionsindexet.

Den föreslagna nya förvärvsinkomstgränsen har samma belopp som garantipensionen, dvs. minimipensionsnivån, som tas i bruk i mars 2011.

För tillfället är förvärvsinkomstgränsen 600 euro. Efter förhöjningen kan mottagare av sjuk- och invalidpension tjäna mer än för tillfället utan att vara tvungen att lämna sina pensioner vilande. Avsikten med förhöjningen är också att uppmuntra personer utanför arbetslivet att pröva förvärvsarbete.

Det att förvärvsinkomstgränsen binds till folkpensionsindexet betyder att gränsen justeras årligen och att den även i fortsättningen har samma belopp som garantipensionen.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget torsdagen den 11 november och avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2011 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 mars 2011 och den föreslås gälla till utgången av 2013.

För mer informationKonsultativ tjänsteman Juha Rossi, tfn 09 160 73866, [email protected]

Sivun alkuun