Hyppää sisältöön
Media

Förvärvsinkomstgränsen för sjukpensionärer stiger

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 21.12.2010 8.05
Pressmeddelande -

Från och med den 1 mars 2011 kan mottagare av sjuk- och invalidpension förtjäna 687,74 euro utan att det inverkar på deras pensioner. Samtidigt binds förvärvsinkomstgränsen till folkpensionsindexet.

Den föreslagna nya förvärvsinkomstgränsen har samma belopp som garantipensionen, dvs. minimipensionsnivån, som tas i bruk i mars 2011.

För tillfället är förvärvsinkomstgränsen 600 euro. Efter förhöjningen kan mottagare av sjuk- och invalidpension tjäna mer än för tillfället utan att vara tvungen att lämna sina pensioner vilande. Avsikten med förhöjningen är också att uppmuntra personer utanför arbetslivet att pröva förvärvsarbete.

Det att förvärvsinkomstgränsen binds till folkpensionsindexet betyder att gränsen justeras årligen och att den även i fortsättningen har samma belopp som garantipensionen.

Statsrådet fattade beslut om innehållet i lagförslaget tisdagen den 21 november och avsikten är att republikens president ska stadfästa dem samma dag. Lagen träder i kraft den 1 mars 2011 och gäller till utgången av 2013.

För mer information

Konsultativ tjänsteman Juha Rossi, tfn 09 160 73866, [email protected]

Sivun alkuun