Hyppää sisältöön
Media

Fortsättning på hälsovårdsförsöket för yrkeshögskolestuderande

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.9.2013 9.08
Pressmeddelande -

På det tidsbestämda hälsovårdsförsöket för studerandena vid Saimaa yrkeshögskola och Seinäjoki yrkeshögskola föreslås fortsättning till utgången av juli 2015. I samband med försöket har Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) sedan år 2011 producerat studerandehälsovården för de studerande som har betalat den frivilliga hälsovårdsavgiften. Hälsovårdscentralen på studieorten svarar för tillhandahållandet av hälsovårdstjänster för de övriga yrkeshögskolestuderandena.

SHVS ordnar den lagstadgade primärvården för universitetsstuderandena, och hälsovårdsavgiften är obligatorisk. Med hjälp av hälsovårdsförsöket för yrkeshögskolor utreds hur modellen för universiteten lämpar sig för yrkeshögskolor. Enligt den gällande lagen ska försöket upphöra 31.7.2014, men det skulle inte vara förnuftigt att avsluta försöket vid Saimaa och Seinäjoki yrkeshögskolorna innan beslut har fattats om huruvida modellen ska införas i hela landet.  

De frivilliga hälsovårdsavgifterna täcker endast en del av kostnaderna för försöket med SHVS-modellen. Resten ska fortfarande finansieras av försökskommunerna, Folkpensionsanstalten och social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringen lämnade propositionen som gäller saken till riksdagen måndagen den 16 september. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2014. Lagen avses träda i kraft 1.1.2014.

Ytterligare uppgifter

Milja Tiainen, regeringssekreterare,tfn 0295 163579, [email protected]På vår webbplats

Studerandehälsovården 

 

Sivun alkuun