Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Första influensa A(H1N1)-smittan inom Finlands gränser bekräftad

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.6.2009 11.51
Pressmeddelande -

Nio nya fall av influensa A(H1N1) har bekräftats i Finland under veckoslutet. Nästan alla personer som insjuknade har återvänt från resor i USA. Dessutom har en person smittats i Finland av en nära anhörig som har återvänt från USA. Alla smittade mår bra och vårdas hemma.

Den första bekräftade smittan inom Finlands gränser är inte överraskande eftersom personen har varit i närkontakt med en person som uppvisade symptom och hade återvänt från ett epidemiområde. Längre smittokedjor eller kollektiva smittor har inte bekräftats i Finland. Åtgärderna för att förebygga smittorna fortsätter som förut, bland annat genom att identifiera influensafall från utlandet och fall där det lokalt förekommer många luftvägsinfektioner.

Smittan inom landets gränser konstaterades vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Vid sjukvårdsdistriktet konstaterades sammanlagt åtta ny fall av influensa A(H1N1) under veckoslutet.

Även i Uleåborg bekräftades en smitta hos en person som tillsammans med sin make hade varit på resa till USA. Maken kan ha varit sjuk redan under resans gång. Institutet för hälsa och välfärd (THL) tar i vanlig ordning kontakt med de övriga personerna som har åkt med samma flyg som de insjuknade. Paret i Uleåborg åkte också tåg den 27.6 (Pendolino 845, vagn 4, plats 67 och 68, avgång klockan 9.30).

Sammanlagt har 36 fall av influensa A(H1N1) bekräftats i Finland.

Resenärer som har varit till Mexiko, USA, Kanada, Sydamerika och Centralamerika (i synnerhet Argentina och Chile), Australien, Nya Zeeland samt Hongkong, Thailand och Filippinerna uppmanas följa sin hälsa i en veckas tid efter att de har återvänt och vid behov ringa till hälsovårdscentralen.

För mer information

Överläkare Markku Kuusi, THL, tfn 020 610 8935
Infektionsläkare Antti Alitalo, THL, tfn 020 610 8557
Avdelningsöverläkare Asko Järvinen, HNS, tfn 050 427 0330
Avdelningsläkare Heli Siikamäki, HNS, tfn 050 427 1511
Medicinalråd Jouko Söder, SHM, tfn 050 381 2467
Överläkare Anni Virolainen-Julkunen, SHM, tfn 0400 408 757På vår webbplats

Beredskap inför influensa A(H1N1)

På andra webbplatser Svininfluensa - officiellt informationspaket (THL)

 

Sivun alkuun