Hyppää sisältöön
Media

Förmånerna bundna till folkpensionsindexet förblir oförändrade nästa år

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 5.11.2009 12.27
Pressmeddelande -

Folkpensionsindexet år 2010 hålls undantagsvis på samma nivå som år 2009. Nästa år är poängtalet för folkpensionsindexet 1502. Syftet är att hindra att förmånerna som är bundna till folkpensionsindexet sänks på grund av den ekonomiska recessionen.

Regeringen föreslog torsdagen den 5 november att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag och den träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen gäller folkpensioner och övriga förmåner som justeras enligt folkpensionsindexet eller som i övrigt är bundna till beloppet av folkpension. Till dessa förmåner hör bland annat arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd och utkomststöd.

Folkpensionsindexet följer levnadskostnadsindexet som Statistikcentralen beräknar på basis av prisuppgifter över centrala förnödenheter. Vid den årliga justeringen av beloppet av folkpensionerna beaktas den förändring i prisnivån som har skett under året. Folkpensionsanstalten fastställer indexet på basis av medeltalet för levnadskostnadsindexet i juli, augusti och september.

Levnadskostnadsindexet har under början av år 2009 varit på en lägre nivå jämfört med medeltalet för indexet juli-september 2008. Om levnadskostnadsindexet följs leder det till en lägre euroandel för förmånerna som är bundna till folkpensionsindexet.

För mer informationäldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn (09) 160 73866, fö[email protected]

Sivun alkuun