Hyppää sisältöön
Media

Förhöjningar i utkomststödet

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 24.11.2011 11.44
Pressmeddelande -

Grunddelen i utkomststödet höjs med sex procent från och med ingången av nästa år. Dessutom höjs grunddelen i utkomststödet för en ensamstående förälder med 10 procent. Regeringen föreslog den 24 november att lagen ska stadfästas. Republikens president ska stadfästa lagen på fredag. Lagen träder i kraft 1.1.2012.

Förhöjningarna i enlighet med regeringsprogrammet medför att grunddelen för en ensamstående vuxen person stiger med 25,15 euro och grunddelarna för minderåriga barn med 13,33-17,60 euro per månad. Grunddelen för en ensamstående förälder stiger dessutom med 44,43 euro per månad. Totalt sett stiger utkomststödet för en ensamförsörjarfamilj med åtminstone ca 85 euro per månad till följd av reformen.

Dessutom indexjusteras grunddelarna i utkomststödet varje år för att bevara stödets reella nivå. Från ingången av år 2012 är grunddelen för en ensamstående person 461,05 euro, medan den förhöjda grunddel som betalas till en ensamförsörjare är 507,16 euro.

Avsikten med höjningen av utkomststödet är att förbättra den ekonomiska situation hos personer och familjer som får utkomststöd samt deras möjligheter att självständigt delta i olika samhällsverksamheter. År 2010 betalades utkomststöd till 241 500 hushåll varav uppskattningsvis 28 000 var ensamförsörjarhushåll.

Ytterligare uppgifter

bostadsråd Raimo Kärkkäinen, tfn 09 160 73857
överinspektör Jaakko Ellisaari tfn 09 160 74344På vår webbplats

Utkomststöd
Utkomststöd från och med 1.1.2012 (Kommuninfor 24.11.2011)

Sivun alkuun