Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Företagshälsovården bättre än tidigare på att stöda arbetstagarens hälsa och ar

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.10.2013 10.24
Pressmeddelande -

Företagshälsovård och upprätthållande av arbetsförmågan

Företagshälsovården vill flytta sin tyngdpunkt och i större uträckning än tidigare främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga samt förebygga arbetsoförmåga.

En förutsättning för detta är ett fungerande och tätt samarbete mellan arbetstagaren, arbetsplatsen och företagshälsovården. När arbetstagaren får vård eller rehabilitering enligt behov och i tillräckligt god tid kan man förebygga frånvaro och förkorta den tid som arbetsförmågan är nedsatt.

För att företagshälsovårdens verksamhet ska vara rättidig och möta behovet måste den bygga på en arbetsplatsutredning. I utredningen bedöms de hälsorisker och belastningsfaktorer som arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen medför. Utgående från utredningen planerar och genomför man de åtgärder som behövs för att stöda hälsan och arbetsförmågan.

Bra företagshälsovård förutsätter också att informationsspridningen, arbetsfördelningen och samarbetet mellan företagshälsovården, primärvården, studerandehälsovården, specialiserade sjukvården och rehabiliteringen är smidig, effektiv och sömlös.

Torsdagen den 10 oktober utfärdade statsrådet en förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt utbildning för yrkesutbildade personer och sakkunniga. Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2014.

Ytterligare informationmedicinalråd Kristiina Mukala, tfn 02951 63325
överinspektör Ritva Partinen, tfn 02951 63330

På vår webbplats
Sivun alkuun