Hyppää sisältöön
Media

Företagarnas sociala trygghet under sjukdomstid förbättras

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 26.8.2010 10.29
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att företagare som har försäkring enligt både lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare ska få sjukdagpenning för självrisktiden på basis av båda försäkringarna. 

För närvarande får företagarna inte från sjukförsäkringen dagpenning för den självrisktid som fastställts enligt lagen om pension för företagare, om de samtidigt enligt sjukförsäkringslagen har rätt till ersättning för självrisktiden som betalas som dagpenning enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Ändringen skulle i synnerhet förbättra ställningen för de företagare som vid sidan av arbetet som lantbruksföretagare även bedriver annan form av företagsverksamhet, som försäkrats enligt lagen om pension för företagare.

Till företagare som är försäkrade enligt både lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare betalas som ersättning för den självrisktid som avses i sjukförsäkringslagen sjukdagpenning från och med fjärde sjukdagen till utgången av självrisktiden (insjuknandedagen och nio sjukdagar). Därefter får företagaren sjukdagpenning från FPA.

Förslaget anknyter till 2011 års budget och ska behandlas i samband med denna. Lagen planeras träda ikraft 1.1.2011.

Ytterligare uppgifter:

Jurist Pekka Humalto, tfn 09 160 73914, [email protected]
På andra webbplatser

FöPL och LFöPL-dagpenningar (FPA)

Sivun alkuun