Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Företagarnas sociala trygghet under sjukdomstid förbättras

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.12.2010 8.27
Pressmeddelande -

Företagare som har försäkring enligt både lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare får från början av år 2011 sjukdagpenning för självrisktiden på basis av båda försäkringarna.

För närvarande får företagarna inte från sjukförsäkringen dagpenning för den självrisktid som fastställts enligt lagen om pension för företagare, om de samtidigt enligt sjukförsäkringslagen har rätt till ersättning för självrisktiden som betalas som dagpenning enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Ändringen förbättrar i synnerhet ställningen för de företagare som vid sidan av arbetet som lantbruksföretagare även bedriver annan form av företagsverksamhet, som försäkrats enligt lagen om pension för företagare.

Till företagare som är försäkrade enligt lagen om pension för företagare betalas som ersättning för den självrisktid som avses i sjukförsäkringslagen sjukdagpenning med undantag av dagen då arbetsoförmögenheten inträdde och tre på det följande vardagar till utgången av självrisktiden (insjuknandedagen och nio sjukdagar). Därefter får företagaren sjukdagpenning från FPA.

Ytterligare uppgifter

Regeringssekreterare Pekka Humalto, tfn 09 160 73914, [email protected]

Sivun alkuun