Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Företagardefinitionen i arbetspensionslagstiftningen utvidgas

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.9.2010 8.45
Pressmeddelande -

Definitionen av företagare enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare föreslås utvidgas så att som företagare också ska betraktas person i ledande ställning i ett aktiebolag eller en annan sammanslutning som ensam äger över 30 procent av företagets aktier eller som ensam har över 30 procent av det röstetal som aktierna medför. 

Ändringsförslaget hänför sig till åtgärderna gällande förbättring av företagarnas sociala trygghet enligt regeringsprogrammet.

Målet för propositionen är att de personer i ledande ställning i företag som ensamma äger en betydande andel av företaget eller som har en betydande andel av företagets bestämmanderätt ska omfattas av lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare samt övriga lagstadgade förmåner för företagare inom den sociala tryggheten.

I och med att definitionen utvidgas kommer ca 8 000 personer att bli försäkrade enligt lagen om pension för företagare och ca 400 enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.  Därutöver ska ca 10 000 personer i ledande ställning, som kan likställas med arbetstagare, vilka i detta nu är försäkrade enligt lagen om pension för arbetstagare inkluderas i tillämpningsområdet för lagen om pension för företagare.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget fredagen den 10 september, och avsikten är att republikens presidentska överlämna propositionen till riksdagen samma dag. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2011 och avses bli behandlad i samband med den.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1.1.2011. Det finns dock övergångsbestämmelser i lagarna som gäller inkluderande av personer likställda med arbetstagare, vilka vid lagens ikraftträdande är försäkrade enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för sjömän, i tillämpningsområdet för lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Detta sker enligt övergångsbestämmelserna senast 1.1.2014.

Ytterligare uppgifter

Maritta Hirvi, regeringssekreterare, tfn 09 160 74338, [email protected]
Sivun alkuun