Hyppää sisältöön
Media

Finländare borde rör sig mera och sitta mindre

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 3.10.2013 6.00
Pressmeddelande -

Undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar

Undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har dragit upp nya riktlinjer för hälsofrämjande motion. Riktlinjerna sträcker sig till år 2020 och innehåller ett åtgärdsprogram för hälsofrämjande motion. Visionen för riktlinjerna är att finländare ska röra sig mera och sitta mindre.

Det finns ett stort behov av mera motion och att öka den fysiska aktiviteten i Finland. Trots att människor utövar motion relativt aktivt på sin fritid sitter man till stor del stilla resten av dagen, t.ex. inom småbarnsfostran, i skolan, på arbetet, vid institutioner, i fortskaffningsmedel och hemma. Redan i förskolepedagogiken sitter barnen stilla 60 procent av sin tid och motsvarande siffra för vuxna är upp till 80 procent.  

Det stillasittande levnadssättet ökar mängden folksjukdomar, åldersrelaterade problem och kostnader för samhällsekonomin.  Dessutom försämras produktiviteten i arbetslivet och konkurrensförmågan och skillnaderna mellan befolkningsgrupper i fråga om hälsa och välbefinnande ökar.

Riktlinjerna för att utveckla motion som främjar hälsan och välbefinnandet går ut på att minska sittandet och öka motionen i vardagen, att lyfta fram motionen som en central del i främjandet av hälsa samt i fråga om att förebygga och behandla av sjukdomar och i fråga om rehabilitering. Man vill stärka motionens ställning i det finländska samhället.

"Motionen har en viktig roll när det gäller att öka medborgarnas välfärd och deltagande. Att röra på sig tillsammans ger nya upplevelser och glädje. Allting är inte bara fysisk kondition, det handlar också om gott humör och känslan av att lyckas", säger omsorgsminister Susanna Huovinen.

"Det står bra till med barnens deltagande i motionsverksamhet i idrottsföreningarna i Finland. Också de vuxna hittar allt oftare en rörlig hobby. För att så skall vara fallet även i framtiden stöder undervisnings- och kulturministeriet lokal föreningsverksamhet, en rörlig skola och närliggande motionsställen mer än tidigare. Hobbymotion räcker dock inte om man inte annars rör på sig. Alla ministerier och aktörer, inklusive arbetsgivare, hälsovårdstjänster och planläggning, behövs för att främja människors hälsa, säger kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki.

Riktlinjerna har som mål att motion och fysisk aktivitet skall ses som en grundläggande förutsättning för hälsa, välfärd och konkurrenskraft hos individen och i samhället. Inom olika förvaltningsområden och organisationer måste det skapas möjligheter till ett fysiskt aktivt liv. Främjandet av fysisk aktivitet grundar sig på partnerskap mellan olika intressentgrupper, fungerande strukturer och gott ledarskap. Målet är att faktorerna bakom jämställdhet mellan könen och likvärdighet identifieras och att dessa påverkas på ett effektivt sätt.

Ytterligare information

överinspektör Mari Miettinen, SHM, tfn 0295 163 333På vär webbplats

Förändring i rörelse! Nationell strategi för motion som främjar hälsan och välbefinnandet 2020. (Publikationer 2013:10)  (på finska)

Sivun alkuun