Hyppää sisältöön
Media

Finansieringen av utbildningen av specialister i företagshälsovård fortsätter

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 22.12.2009 9.10
Pressmeddelande -

Tilläggsfinansieringen av utbildningen av specialister i företagshälsovård fortsätter. Lagen om Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering ändras så att giltigheten av de bestämmelser om finansieringen av utbildningen av specialister i företagshälsovården förlängs med fyra år.

Regeringen föreslog tisdagen den 22 december lagen för stadfästande. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2010 och den skulle vara i kraft till den 31.12.2013.

Syftet med reformen är att trygga kvaliteten på och omfattningen av utbildningen av specialister i företagshälsovård. Därför ska ersättning av statsmedel betalas för de kostnader som utbildningen av läkare som specialiserar sig i företagshälsovård medför Arbetshälsoinstitutet. Enligt förslaget ska Arbetshälsoinstitutet svara för att betala ut ersättning för utbildningen till universitet, sådana av ett universitet godkända privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler. Dessutom ska Arbetshälsoinstitutet med hjälp av ersättningen finansiera den utbildning av specialister i företagshälsovård som ges vid institutet.

Lagen ökar inte de nuvarande kostnaderna. Anslaget ingår i ramarna för statsfinanserna för 2010-2013.

Tack vare lagen skulle antalet examina för specialister i företagshälsovård hållas på samma nivå som nu, det vill säga omkring 50 per år.

För mer information

regeringssekreterare Liisa Katajamäki, tfn (09) 160 73854

 

 Sivun alkuun