Hyppää sisältöön
Media

Familjeförmåner samt rehabiliterings- och sjukdagpenning binds till folkpension

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.12.2010 12.19
Pressmeddelande -

Familjeförmåner utanför indexskyddet samt rehabiliteringspenning och sjukdagpenning som betalas till minimibelopp binds till folkpensionsindexet som svarar mot förändringen i konsumentpriserna.

Minimibeloppen av rehabiliterings-, sjuk-, moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps-, föräldra- samt specialvårdspenning och likaså barnbidragen, hemvårdsstödet och stödet för privat vård av barn har hittills inte omfattats av indexskyddet. 

Det är viktigt med tanke på förmånstagarna att stöden bibehåller sitt realvärde så bra som möjligt. Det att barnvårdsstöden binds till indexet stöder målet att öka barnfamiljernas valfrihet då de besluter om vårdform för barnen.

Antalet mottagare av dagpenning som betalas till minimibelopp uppskattas vara i Finland cirka 57 000, och 67 procent av dessa är kvinnor. Barnbidrag betalas till cirka 562 000 familjer. Stöd för hemvård får 65 000 familjer, stöd för privat vård 14 000 familjer och partiell vårdpenning 10 000 familjer.

Regeringen föreslog torsdagen den 16 december att lagarna ska stadfästas, och avsikten är att republikens president stadfäster dem på fredagen. Indexhöjningarna ska tillämpas fr.o.m. 1.3.2011.

Ytterligare uppgifter

Pekka Humalto, regeringssekreterare, tfn 09 160 73914, [email protected]På vår webbplats

Sjukdom och rehabilitering

På andra webbplatser

 Sjuk (FPA)

Sivun alkuun