Hyppää sisältöön
Media

Faderskapsmånaden förlängs med två veckor

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 3.9.2009 10.30
Pressmeddelande -

Antalet dagar med faderskapspenning, som ingår i pappamånaden, föreslås utökas till 24 vardagar, varefter pappamånadens maximala längd skulle bli 36 vardagar eller omkring sex veckor.

Enligt den lag som nu är i kraft har fadern rätt till högst 12 extra dagar med faderskapsdagpenning, om han utnyttjar åtminstone de 12 sista dagarna av föräldrapenningperioden. Den här perioden kallas pappamånad.

Den nya lagen ska tillämpas om man för barnets räkning inte har betalat ut föräldradagpenning (moderskaps- eller faderskapspenning) under året 2009.

Regeringen beslöt torsdagen den 3 september om innehållet i det lagförslag som behandlar ärendet, och republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen fredagen den 11 september. Målet med lagförslaget är att sporra papporna att utnyttja föräldraledigheten.  

Ytterligare uppgifter

Pekka Humalto, jurist, tfn 09 160 73914, fö[email protected]På vår webbplats

Föräldraledighet

På andra webbplatser

Pappamånaden (FPA)
Isyys.net

Sivun alkuun