Hyppää sisältöön
Media

Faderskapets många ansikten tre pappor får priset Årets pappa

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 7.11.2012 8.00
Pressmeddelande -

Priset Årets pappa 2012 har tilldelats tre pappor. Pristagare är Ilkka Laaksonen från Salo, Timo Kilpi från Helsingfors och Kimmo Honkanen från Birkala. Priserna överräcktes i dag av social- och hälsovårdsminister Paula Risikko.

Ilkka Laaksonen (67) och hans nuvarande maka har en ombildad familj där han sedan två år är släktingfosterförälder till fyra barn under 10 år. Laaksonen hade nyligen gått i pension när fosterbarnen, barn till en av makans nära släktingar, placerades i familjen. På grund av den nya familjesituationen var makan tjänstledig från sitt arbete under ett par år, men därefter har Laaksonen haft det praktiska ansvaret för barnens vardag.

Laaksonen tycker att avhjälpande och ersättande anknytningsrelationserfarenheter förmedlas bäst av släktingfosterföräldrar. Han tror att barnen hade placerats i olika familjer om det inte hade funnits en släktingfosterfamilj. Laaksonen har också tre vuxna biologiska barn och fyra barnbarn. Hans maka har två vuxna barn och tre barnbarn.

Timo Kilpi (36) är tvåbarnspappa och aktiv i Helsingfors som organisatör av olika evenemang i Vik och medlem i styrelsen för Mannerheims Barnskyddsförbunds avdelning i Vik. Kilpi visar att pappor kan vara fullt delaktiga både i lokal verksamhet och i barnens vardag. Barnen är med pappa i allt.

Det aktiva deltagandet i lokalavdelningens styrelsearbete och verksamhet harbidragit kraftigt till att pappornas behov beaktas ännu bättre i den lokala verksamheten.

Kimmo Honkanen (41) är en frånskild tvåbarnspappa. Att kärnfamiljen splittrades hade en stark inverkan på Honkanens liv: skam och skuldkänslor låg på ytan. När han gick med i Miessakit rf:s separationsgrupp kändes det som att han kommit rätt.

Nu är Honkanen en frivillig EETU-stödperson som utbildats av Miessakit rf. EETU-männen är uppmuntrande och lyssnande stödpersoner för män som kämpar med en separationskris. Honkanen har främst stöttat unga pappor som råkat ut för en separation. Det är mycket viktigt att stötta faderskapet och pappans välbefinnande vid en separation, även med tanke på övriga parters och närståendes välbefinnande.

Om priset Årets pappa

Priset Årets pappa tilldelas personer som genom eget exempel och egen verksamhet främjat identifiering av faderskapets betydelse och därmed ökat uppskattningen av faderskapet. Syftet är att stärka faderskapet, underlätta sammanjämkningen av arbete och familj, främja barnens intresse samt jämställdheten mellan kvinnor och män.

Priset delades ut första gången år 2006. Årets pristagare utsågs av Mannerheims Barnskyddsförbund, Miessakit rf, Förbundet för makalösa föräldrar i Finland rf, Finlands föräldraförbund rf, Suomen Monikkoperheet rf och Nytkis rf efter inbjudan av Väestöliitto.

Ytterligare information

Ilkka Laaksonen, tfn 040 7044144, iplaaksonen(a)gmail.com
Timo Kilpi, tfn 040 5102259, tkilpi(a)hotmail.com
Kimmo Honkanen, tfn 040 8611088, kimmohonkanen(a)kolumbus.fi

Hanna Onwen-Huma, SHM, tfn 0295 163 233, [email protected]På vår webbplats

Priset Årets Pappa 

Sivun alkuun