Hyppää sisältöön
Media

Extra indexförhöjning balanserar momshöjningen för låginkomsttagare

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 17.9.2012 9.57
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår en extra, så kallad delvis tidigarelagd 0,7 procents indexförhöjning av vissa socialskyddsförmåner som är bundna till folkpensionsindex i början av 2013. Dessutom skulle en normal indexjustering göras. Syftet med den extra indexförhöjningen är att för i synnerhet låginkomsttagare balansera verkningen av höjningen av momsskattesatsen.

Till exempel folkpensionen, garantipensionen, utkomststödet och arbetsmarknadsstödet är sådana förmåner för låginkomsttagare som årligen justeras enligt förändringen i folkpensionsindexet. Folkpensionsindexet följer förändringarna i prisnivån, och FPA fastställer indextalet för nästa år varje oktober. Den delvis tidigarelagda indexförhöjningen skulle genomföras så att poängtalet för det folkpensionsindex som träder i kraft i början av 2013 skulle höjas med 0,7 procent. Förhöjningen skulle gälla året 2013.

För förmånstagarna är inverkan av den extra indexförhöjningen typiskt några euro per månad. Exempelvis skulle en folkpensionstagares månatliga pension år 2013 öka med uppskattningsvis 4,28 euro mer än utan förhöjningen; full folkpension skulle uppgå till 628,08 euro per månad. Förhöjningen beräknas öka statens utgifter med cirka 45 miljoner euro och kommunernas utgifter med cirka 5 miljoner euro.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen måndagen den 17 september. Propositionen hänför sig till budgetförslaget för år 2013. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Pirjo Moilanen, tfn 0295 163183, [email protected]Sivun alkuun