Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöt haluavat kehittää yhdessä työelämän laatua ja työhyvinvointia

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.7.2006 15.30
Tiedote -

EU-maiden työ-, sosiaali- terveysministerien epävirallisen kokouksen ensimmäisenä päivänä Suomen ja kahden seuraavan puheenjohtajamaan (Saksa ja Portugali) työ- ja sosiaaliministerit kokoontuivat kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen kanssa Helsingissä Finlandia-talolla.

Työ- ja sosiaaliministerien ja työmarkkinajärjestöjen yhteisen kokouksen puheenjohtajana toimi työministeri Tarja Filatov. Kokoukseen osallistuivat myös sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen ja kahden seuraavan puheenjohtajamaan työ- ja sosiaaliministerit eli Saksan Franz Müntefering ja Portugalin José Vierira da Silva, komissaari Vladimir Spidla sekä eurooppalaisten ja suomalaisten työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Osapuolet keskustelivat siitä, miten vastata globalisaation ja väestön ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin. Kokouksessa todettiin, että globalisaation on sekä haaste että mahdollisuus. Niihin pitää vastata yhdessä. Työelämän laadun kehittäminen on keskeistä. Tässä työssä työmarkkinajärjestöjen rooli on tärkeä.

Tuottavuuden nostaminen sosiaalisesti kestävällä tavalla on keskeinen tekijä, jolla Euroopan sosiaalinen malli turvataan myös tulevaisuudessa. Väestön ikääntyessä tuottavuuden kasvu auttaa Eurooppaa sopeutumaan myös työvoiman vähentymiseen sekävanhusten hoidosta aiheutuvien kustannusten nousuun.

Osapuolet pitävät tärkeänä myös keskustelua työelämän joustoturvasta ja sen yhteydestä tuottavuuteen, työn järjestelyihin sekä työn ja muun elämän tasapainoon. Kokouksessa todettiin, että joustoturvalle tulisi luoda eurooppalaiset yleisperiaatteet.

Ihmisarvoinen työ on eurooppalaisten kilpailuvaltti maailman talouskilpailussa. Työ, joka kunnioittaa reiluja pelisääntöjä, on merkityksellinen tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta myös kehitysmaissa toimiville yrityksille ja niiden työntekijöille.

Terveyttä työhön, tasa-arvoa työelämään

Työ- ja sosiaaliministerien ja kansalaisjärjestöjen yhteisen kokouksen puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen. Kokoukseen osallistuivat myös ministeri Filatov, kahden seuraavan puheenjohtajamaan työ- ja sosiaaliministerit, komissaari Spidla sekä eurooppalaisten ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen edustajat.

Kokouksessa todettiin, että sosiaalinen osallisuus on suuri haaste Euroopalle. Syrjäytyminen nähdään yleisesti uhkana. Järjestöt kiinnittivät huomiota terveyteen työssä ja toivoivat erityisesti yhteistä eurooppalaista strategiaa siihen, miten mielenterveysasiat otetaan todelliseksi keskustelun aiheeksi työelämässä. Syrjäytyminen alkaa jo nuorella iällä ja sen estämiseksi pitää varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen ja työhön sekä pääsy erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Järjestöjen edustajat kiittelivät suomalaisia työelämän hyvinvointia edistäviä ohjelmia, joilla on tartuttu ikääntymisen ja työssä jaksamisen haasteisiin. Tässä asiassa suomalaisilla on annettavaa eurooppalaisessa keskustelussa. Ikääntyminen ja elinajan pidentyminen ei kuitenkaan ole vain haaste, vaan myös mahdollisuus ja ennen kaikkea osoitus siitä, että eurooppalainen hyvinvointimalli toimii.

Kansalaisjärjestöt korostivat, että samalla kun haetaan työelämään joustavia ratkaisuja, on haettava myös keinoja taata sosiaalinen turvallisuus. Osapuolet korostivat myös, että on tärkeää löytää malleja perheen ja työn parempaan yhteensovittamiseen ja sukupuolten tasa-arvoon esimerkiksi hoiva-alalla ja työelämässä laajemminkin. Sukupuolinäkökulma on myös otettava huomioon sosiaaliturvajärjestelmien kehittämisessä.

Torstain tiedotustilaisuuteen osallistuivat suomalaisministereiden ja komissaari Spidlan ohella myös seuraavat työmarkkinajärjestöjen edustajat: Euroopan työnantaja- ja teollisuusliittojen kattojärjestö UNICE:n pääsihteeri Philippe de Buck, Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY:n apulaispääsihteeri Maria Helena André, Euroopan julkisen alan yritysten ja työnantajien järjestö CEEP:n sosiaaliasioiden komitean puheenjohtaja Charles Nolda, Euroopan pk-yritysten järjestö UEAPME:n edustajana johtaja Rauno Vanhanen, EK:n toimitusjohtaja Leif Fagernäs ja Akavan puheenjohtaja Risto Piekka.

Työmarkkinajärjestöjen ennalta jaettu lehdistömateriaali on luettavissa työministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.mol.fi/tiedotteet > Työmarkkinajärjestöjen lehdistömateriaali 6.7.2006.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Liisa Heinonen, työministeriö, puh. 010 60 48017, 050 396 0155
projektipäällikkö Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 09-160 73230, 050 435 0269

EU
Sivun alkuun