Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-neuvosto käsitteli naisten ja miesten tasa-arvoa tavaroiden ja palvelujen tarjonnassa

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.10.2004 7.00
Tiedote -

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen direktiiviehdotuksesta naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla.

Direktiiviehdotuksessa käsitellään EU-tasolla ensimmäistä kertaa sukupuolten tasa-arvoa työelämän ulkopuolella. Ehdotus koskee yleisesti kansalaisille kohdistuvien tavaroiden ja palvelujen tarjontaa. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat mm. eri kaupankäynnin palvelut, liikenne- ja kuljetuspalvelut, asuminen, pankki- ja rahoituspalvelut sekä yksityisvakuutukset.

Direktiivin käsittelyssä suurin kysymys on ollut se, voiko sukupuolta käyttää laskentatekijänä vapaaehtoisten vakuutusten maksujen ja etuuksien laskennassa. Asiasta saavutettiin kompromissiratkaisu. Sen mukaan sukupuolen käyttäminen laskentatekijänä yksityisvakuutuksissa ei saa johtaa eri vakuutusmaksuihin ja -etuuksiin naisten ja miesten välillä. Erot voidaan kuitenkin sallia silloin, jos sukupuoli on määräävä tekijä riskinarvioinnissa ja tämä perustuu asianmukaisiin tilastoihin. Jäsenvaltion tulee arvioida viimeksi mainittua tilannetta uudelleen viiden vuoden kuluttua direktiivin voimaansaattamisesta.

Direktiivin myötä tavaran tai palvelun tarjoaja voi joutua maksamaan hyvitystä, jos hänen todetaan syyllistyneen kiellettyyn syrjintään.

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto kokoontui maanantaina 4.10. Luxemburgissa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Terhi Tulkki, STM puh. 09-160 73175, 050-514 8002, ylitarkastaja Harri Isokorpi (vakuutuksen osalta), STM puh. 09-160 74466

Sivun alkuun