Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n työ- ja sosiaaliministerit valmistelivat Eurooppaneuvoston kevätkokousta

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.3.2004 14.12
Tiedote -

Euroopan unionin työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto kokoontui Brysselissä 4. maaliskuuta. Neuvosto kävi julkisen keskustelun kevään Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelusta ja hyväksyi valtionpäämiehille välitettävät avainviestit. Lisäksi neuvosto keskusteli mm. työaikadirektiivistä.

Suomi kannatti Avainviestit -asiakirjan hyväksymistä. Suomea kokouksessa edustanut sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre esitti puheenvuorossaan toiveen, että kaikki jäsenmaat sijoittaisivat nykyistä enemmän työvoiman osaamisen kehittämiseen ja ennakoisivat tulevaisuuden työvoimatarpeita nykyistä tehokkaammin menetelmin.

Yhdeksi keskeiseksi avainviestiksi ministeri Mönkäre nosti työelämässä pitempään pysymisen. Ministeri korosti, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien toimijoiden pitkäjänteistä ja moniulotteista yhteistyötä ja muutoksia sekä asenteisiin että eläkejärjestelmiin. Myös elinikäinen oppiminen ja työn organisoinnin kehittäminen ovat keskeisiä konkreettisia toimia. Ministeri Mönkäre korosti sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen tärkeää merkitystä myös työelämässä pitempään pysymiselle.

Suomi piti tärkeänä, että globaalia toimintaympäristöä ja siellä tapahtuvia muutoksia seurataan Lissabonin strategian kannalta ja tuki komission aikomusta tutkia Kansainvälisen työjärjestön (ILO) juuri laaditun globalisaation sosiaalista ulottuvuutta käsittelevän raportin suositukset.

Lounaan yhteydessä ministerit kävivät alustavan keskustelun työaikadirektiivin tarkastelusta. Taustalla on mm. eräiden EY-tuomioistuimen tapausten tulkinta, jonka mukaan lääkäreiden sairaalassa tapahtuva päivystys tulee kokonaisuudessaan laskea työajaksi. Tulkinta poikkeaa sekä komission että useiden jäsenvaltioiden tähänastisesta tulkinnasta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hanna Rinkineva, STM puh. 050- 559 9161, hallitusneuvos Liisa Heinonen, TM, puh. 040-502 3815

Sivun alkuun