Hyppää sisältöön
Media

EU:n työ- ja sosiaaliministerit koolla Itävallan Villachissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2006 6.30
Tiedote -

Euroopan unionin työ- ja sosiaaliministerit kokoontuvat 19.-21. tammikuuta Villachissa Itävallassa EU-puheenjohtajamaa Itävallan järjestämään epäviralliseen kokoukseen. Ministerit keskustelevat uudistetun Lissabonin strategian sosiaalisesta ulottuvuudesta sekä työelämän joustavuuden ja turvan tasapainosta. Suomea kokouksessa edustavat sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen ja työministeri Tarja Filatov.

Sosiaaliministerit keskustelevat Lissabonin strategian sosiaalisesta ulottuvuudesta osana sosiaalisen suojelun virtaviivaistamista. Suomi pitää tärkeänä, että sosiaalisen suojelun ja tasa-arvon edistämiseen liittyvät kysymykset otetaan johdonmukaisesti huomioon sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla Lissabonin strategiaa toteutettaessa. Suomi korostaa, että kestävä kehitys ja globaaleihin haasteisiin vastaaminen edellyttävät tasapainoista taloudellista ja sosiaalista uudistumista.

Työministereiden keskustelun tarkoituksena on tietojen vaihto tapahtuvista työelämän joustoturvasta. Puheenjohtajamaa Itävallan keskusteluasiakirjassa ”Flexicurity - Flexibility through Security” kysytään jäsenmaiden kokemuksista työelämän joustojen ja turvallisuuden välillä. Keskustelu pohjustaa myös EU-komissiossa valmisteltavaa työoikeuden vihreää kirjaa.

Suomen puheenvuorossa esitellään Suomen ajankohtaisia säädösuudistuksia kuten työelämän muutosturvaa, perhevapaajärjestelmien kehittämistä, ikääntyneiden työntekijöiden jaksamista pidempään työelämässä, pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksien lisäämistä sekä ulkomaisen työn työehtojen ja sen valvonnan parantamista.

Suomi katsoo, että työelämän joustoturva tulisi ottaa horisontaalisesti huomioon Euroopan tason sääntelyssä. Joustoturvaa ei pidä ymmärtää niin, ettei uutta EU-tason työlainsäädäntöä enää valmisteltaisi. Suomi tukee edelleen mm. vuokratyötä koskevaa EU-tason sääntelyä. Vuoropuhelu joustoturvasta jatkuu yksityiskohtaisemmin työllisyyskomiteassa sekä neuvostossa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sanna Kuorikoski, STM, puh. (09) 160 74202, 050 520 2961
Osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Välimäki, STM, puh. (09) 160 73194, 050 559 9177
Hallitusneuvos Liisa Heinonen, työministeriö, 050 396 0155
Hallitusneuvos Raili Kangasperko, työministeriö, 010 60 48935
Työmarkkinaneuvos Jussi Toppila, työministeriö, 010 60 48070

Sivun alkuun