Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n lääkefoorumi koolla Brysselissä 2.10.2008

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.10.2008 6.00
Tiedote -

Euroopan unionin lääkefoorumi on koolla 2. lokakuuta Brysselissä. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä suositukset, jotka koskevat potilasinformaatiota, hintoja ja korvattavuutta sekä lääkkeen terapeuttista lisäarvoa eli lääkkeestä saatavaa lisähyötyä toiseen lääkkeeseen verrattuna. Asialistalla ovat myös lääkeväärennökset, joista komissio valmistelee säädösehdotuksia. Lääkefoorumi kokoontuu kerran vuodessa ja sitä johtavat terveyskomissaari Androulla Vassiliou ja kilpailukomissaari Günter Verheugen. Suomea kokouksessa edustaa sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteeri Terttu Savolainen.

Komissio valmistelee lääkeväärennöksiä koskevia EU-säädöksiä, sillä väärennöksiä paljastuu yhä enemmän. Ongelma on vakava siksi, että ns. elämäntapalääkkeiden lisäksi väärennöksiä tehdään yhä enemmän myös vakavien sairauksien hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, kuten syöpä- ja sydäntautilääkkeistä. Näissä tapauksissa potilaat voivat saada vääristä, epäpuhtaista tai väärää vaikuttavaa ainetta sisältävistä lääkkeistä vakavia seuraamuksia. Varsinaisten väärennösten ja heikkolaatuisia aktiiviaineita sisältävien lääkkeiden raja on hämärtymässä.

Toisin kuin Suomessa, väärennettyjä lääkkeitä voi saada muualla Euroopassa myös laillisten lääkejakeluketjujen kautta. Suomeen väärennökset saapuvat lähinnä laittomien Internet-apteekkien välityksellä. Ongelman ratkaisemiseksi Suomi haluaa, että lääkkeiden laitonta verkkokauppaa ryhdyttäisiin kitkemään yhteistyössä muiden jäsenmaiden ja EU:n kanssa.

”Koska lääkeväärennöksiä tulee maahamme erityisesti Internetin välityksellä, on tärkeää, että EU:ssa puututtaisiin juuri tähän levityskanavaan. Suomalaisten on oltava tietoisia siitä, että verkkokaupasta ostetut lääkkeet ovat todennäköisesti väärennöksiä ja ne voivat olla terveydelle vaarallisia. Suomen mielestä olisi tärkeää, että EU:ssa aloitettaisiin keskustelu siitä, miten lääkkeiden laiton verkkokauppa saataisiin kuriin koko unionin alueella”, valtiosihteeri Terttu Savolainen painottaa.

Komission tavoitteena on saada vielä tämän vuoden puolella valmiiksi säädösehdotus lääkeväärennösten estämiseksi. Ellei aikataulussa pysytä, lykkääntyy asia EU:n parlamenttivaalien ja komission vaihdoksen jälkeiseen aikaan eli ainakin vuoteen 2010.

Lääkefoorumi koostuu jäsenmaiden ministereistä. Sen toiminta perustuu komission asettaman terveys- ja kilpailukomissaarien johtaman ns. G-10 -ryhmän työlle. G-10-ryhmä on hahmotellut keinoja parantaa lääketeollisuuden kilpailukykyä sekä etsinyt ratkaisuja siihen, miten uudet innovatiiviset lääkkeet saadaan nopeasti ja kohtuuhintaisina potilaiden käyttöön.

Käytännössä EU:n lääkefoorumin työtä on tehty kolmessa valmisteluryhmässä, joilla kullakin on ollut vastuullaan oma erityisalue. Näitä ovat potilaille annettava informaatio, hinnoittelu- ja korvauskysymykset sekä lääkkeen terapeuttista lisäarvoa eli lääkkeen tuomaa lisähyötyä toiseen lääkkeeseen verrattuna.

Lisätietoja:
Lääkintöneuvos Terhi Hermanson, puh. (09) 160 73901, 050 526 9782

EU
Sivun alkuun