Hyppää sisältöön
Media

EU-maat miettivät sars -kysymyksiä ylimääräisessä terveysneuvostossa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.4.2003 11.18
Tiedote 126/2003

EU:n terveysneuvosto pitää ylimääräisen kokouksen tiistaina 6. toukokuuta keskustellakseen sarsiin liittyvistä kysymyksistä. Suomesta kokoukseen osallistuu peruspalveluministeri Liisa Hyssälä.

Vaikka sars –tilanne monissa maissa on WHO:n mukaan tasaantunut, terveysministerit halutaan koolle keskustelemaan yhtenäisistä menettelytavoista sarsiin liittyen. EU-maissa on 29. huhtikuuta mennessä raportoitu 31 todennäköisestä sars –tapauksesta. Myös Suomi on varautunut mahdollisiin tartuntoihin mm. ohjeistamalla terveydenhoitohenkilökuntaa ja informoimalla matkailijoita. Sairaaloiden kapasiteettiin hoitaa eristystä tarvitsevia potilaita on kiinnitetty huomiota.

Suomen terveysviranomaisten mukaan EU:n tartuntatautiverkosto on osoittanut toimivuutensa sars –epidemian aikana ja eri maiden yhteistyö verkoston välityksellä on ollut tiivistä.

EU:n tartuntatautiverkosto aloitti työnsä neljä vuotta sitten. Verkoston tehtävänä on seurata ja tilastoida tartuntatautitilannetta EU:n alueella ja tiedottaa havainnoistaan muille jäsenmaille. Verkosto antaa myös ohjeita ja suosituksia tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä, mutta sillä ei ole toimivaltaa jäsenvaltioita sitoviin päätöksiin muuten kuin tautitilanteen seurantaan ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Tämä näkyy esim. siinä,etteivät kaikki EU-maat ole antaneet WHO:n suositusten perusteella yhtenäisiä matkustusrajoituksia koskevia suosituksia. Esimerkiksi Suomi ei ole suositellut, että matkustamista Kanadaan rajoitettaisiin. Komission avulla kuitenkin on mm. jäsenmaiden tilastointijärjestelmiä yhtenäistetty vertailukelpoisen informaation saamiseksi sekä jäsenmaiden että WHO:n kesken.

Nyt EU on päättänyt perustaa sars –asiantuntijaryhmän tartuntatautiverkoston ja kansallisten terveysviranomaisten avuksi vastaamaan nopeasti erilaisiin sarsin aiheuttamiin haasteisiin. Ryhmään kutsutaan eri alojen asiantuntijoita useista EU-maista. EU:ssa on vireillä myös tartuntatautikeskuksen perustaminen ja komission odotetaan antavan siitä esityksensä tänä keväänä. Suomen alustava kanta keskuksen perustamiseen on myönteinen.

Lisätietoja: lääkintöneuvos Merja Saarinen, STM, puh. 09-160 74030; katso myös

www.ktl.fi ja www.who.org

(mm. tilastotietoja tartunnoista eri maissa)

Sivun alkuun