Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Etelä-Karjalan terveyskeskuksissa osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.3.2004 9.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton asiantuntijoiden terveyskeskuskierros jatkui maanantaina 1.3.2004 Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä Lappeenrannassa. Kierrosta varten kaikkien sairaanhoitopiirien terveyskeskusten johtavat lääkärit on etukäteen haastateltu, jolloin heiltä on kysytty oman terveyskeskuksen kolmea vahvuutta ja kolmea ongelmakohtaa sekä toimenpiteitä, joita eri ongelmien ratkaisemiseksi on jo tehty tai harkitaan tehtäväksi.

Kuten useissa muissakin sairaanhoitopiireissä, joissa terveyskeskuskierroksella on käyty, myös Etelä-Karjalassa terveyskeskusten selväksi vahvuudeksi on koettu henkilökunta, joka on osaavaa, kokenutta ja joustavaa. Henkilökunnan vaihtuvuus on myös vähäistä, mikä aiheuttaa sen, että potilaat ja asiakkaat tunnetaan. Terveyskeskusten väestöpohjaa pidettiin useimmissa terveyskeskuksissa sopivan kokoisena. Pienet terveyskeskukset koettiin kuitenkin haavoittuviksi; sairaspoissaolot ja irtisanoutumiset uhkaavat koko toimintaa.

Ongelmallisimmaksi koettiin johtamiseen jäävän ajan vähyys ja se, että henkilöstön erityisosaamista palkitaan huonosti. Lääkäreitä toivottiin terveyskeskuksiin enemmän ja erityisesti ongelmia aiheutti lääkäreiden ja paikoin hammaslääkäreiden ja joidenkin muidenkin henkilöstöryhmien sijaisten huono saatavuus. Työ koettiin pakkotahtiseksi ja omaan työhön voi vaikuttaa vain vähän.

Työnjakoa oli monissa terveyskeskuksissa tehostettu siirtämällä lääkäreiltä töitä sairaanhoitajille samoin kuin hammaslääkäreiltä hammashoitajille. Myös päivystyksiä oli ulkoistettu ja alueellisen yhteistyön lisäämistä on mietitty.

Terveyskeskuskierrosten seminaaripäivään kuuluu ryhmätyöosuus, jossa pohditaan koulutukseen ja tutkimukseen, seudulliseen yhteistyöhön, rekrytointiin ja työsuhdeasioihin sekä ajanvaraukseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmien työn tulokset kootaan tilaisuudesta tehtävään raporttiin, ja niiden pohjalta kunnat voivat keskenään jatkaa työtä ongelmien poistamiseksi. Ministeriö ja Kuntaliitto laativat kierroksen perusteella terveyskeskusten paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset profiilit ja seuraavat myös, kuinka kunnat onnistuvat kehittämään terveyskeskustyötä.

Lisätietoja:

ylilääkäri Kati Myllymäki, STM, puh. 09-160 74187, GSM 050 365 4196
erityisasiantuntija Jukka Männistö, STM, puh. 09-160 74340, GSM 044 351 2500

Sivun alkuun