Hyppää sisältöön
Media

Erikoislääkärikoulutuksen ohjaus siirtyy STM:n vastuulle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2014 13.22
Tiedote -

Hallitus esittää, että erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyisi opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle. Jatkossa koulutus ei olisi enää tutkintoon johtavaa vaan yliopistotutkinnon jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta.

Muutoksen tarkoituksena on parantaa erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista strategista ohjausta sekä koulutusmäärien ennakointia ja kohdentamista. Palvelujärjestelmän muutoksiin halutaan vastata tarvittaessa myös erikoistumiskoulutuksen keinoin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yliopistojen roolia koulutuksen sisällöllisessä ja laadullisessa ohjauksessa.

Yliopistot valitsivat jatkossakin opiskelijat koulutukseen ja vastaisivat koulutuksen sisällöstä ja sen laadusta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettäisiin koulutukseen ottamisesta, koulutuksen tavoitteista ja järjestämistavasta, koulutusohjelmista ja niiden pituudesta sekä koulutuksen suorittamisesta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntäisi oikeuden toimia erikoislääkärinä tai erikoishammaslääkärinä samalla tavalla kuin ennenkin.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukuntaan perustettaisiin erillinen koordinaatiojaosto, joka vastaisi erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta.

Uudistus ei muuttaisi palvelujärjestelmälle maksettavan rahoituksen määrää. Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa erityisvaltionosuusrahoitusta (EVO-rahoitus) palvelujärjestelmässä tapahtuvan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kustannuksiin.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 6. marraskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

lakimies Eila Mustonen, p. 0295 163 460

Tiedotetta täsmennetty 7.11. klo 10.30. Neuvottelukunnan yhteyteen on tarkoitus perustaa koordinaatiojaosto.Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Sivun alkuun