Hyppää sisältöön
Media

Ensihoidon henkilöstölle lakisääteiset koulutusvaatimukset

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2011 7.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määritellään ensihoidon henkilöstölle koulutusvaatimukset. Tähän saakka koulutustasoa ei ole määritelty lainsäädännössä, vaan kunnat ovat päättäneet vaatimuksista itse. Keskiviikkona 6.4. annetulla ministeriön asetuksella säädetään myös ensihoidon palvelutasopäätöksistä.

Toukokuussa voimaan tulevan terveydenhuoltolain myötä ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta sairaanhoitopiireille. Tarkoituksena on varmistaa ensihoidon tasavertainen saatavuus sekä sujuvoittaa ensihoidon ja sairaalapäivystysten yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus täsmentää lakia. Ensihoidon pitää olla järjestetty lain ja asetuksen mukaisesti viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien.

Asetuksessa määritellään ensihoitojärjestelmän tehtävät ja henkilöstön koulutusvaatimukset. Vaatimukset koskevat perustason ja hoitotason ensihoidon yksiköitä. Päämääränä on, että sairaanhoitopiirin koko alueella tulee olla henkilöstöä, jolla on hoitotason osaaminen.

Nykyisin ensihoidon henkilöstöllä on vaihteleva koulutustausta. Riittävä taso on varmistettu aluehallintoviranomaisten ja Valviran ohjeilla ja lupakäytännöillä. Jatkossa on tarkoituksenmukaista, että ensihoidossa edellytetään alalle suuntautuvaa tutkintoa. Asetuksen mukaiset koulutusvaatimukset tulevat voimaan siirtymäkauden jälkeen eli viimeistään vuoden 2014 alusta lähtien. Ne koskevat julkisia ja yksityisiä palvelutuottajia.

Ministeriön asetus kuvaa myös ensihoidon johtamisjärjestelmän. Koska saman sairaanhoitopiirin alueella voi olla useita ensihoidon palveluntuottajia, sairaanhoitopiirin pitää vastata toiminnan johtamisesta kaikissa tilanteissa. Siten vältetään turhat ambulanssikuljetukset ja potilaat ohjautuvat oikeaan paikkaan. Sairaanhoitopiirissä on oltava kenttäjohtajajärjestelmä viimeistään vuoden 2014 alussa.

Terveydenhuoltolain mukaan ensihoito pitää suunnitella sairaanhoitopiirin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Sillä varmistetaan riittävä alueellinen ensihoitovalmius ja palvelujen tasavertaisuus. Ministeriön asetus sisältää yksityiskohtaiset ohjeet palvelutasopäätösten rakenteesta ja sisällöstä. Päätöksistä halutaan valtakunnallisesti yhtenäiset, jotta laatua, vaikuttavuutta ja kustannuksia voidaan seurata ja vertailla.

On arvioitu, että ensihoidon uudelleenjärjestelyt lisäävät aluksi kustannuksia. Toiminnan vakiintuessa kustannukset vähenevät, kun potilaiden hoitoonohjaus tapahtuu sujuvammin ja kuljetuskalustoa käytetään tehokkaammin.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Anne Koskela, puh. 09 160 74340Sivun alkuun