Hyppää sisältöön
Media

En kampanj för att råda bot på arbetsoförmåga som beror på depression inleds på arbetsplatserna

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 5.11.2010 10.16
Pressmeddelande -

Det finns ett flertal metoder på arbetsplatserna för att stödja välbefinnande i arbetet och arbetsförmåga. Möjligheten till arbete stöder utkomst, förstärker andra delar av livskompetensen och gör det möjligt för människor att delta i samhället. Kampanjen MastDo uppmuntrar arbetsplatserna att komma överens om gemensamma arbetsformer genom vilka man i tid tar tag i problem som sammanhänger med att klara av arbetet. Arbetsplatsen och företagshälsovården kan också hjälpa till med återgången till arbetet efter en lång sjukskrivning.

Årligen avgår ca 4 000 finländare med invalidpension på grund av depression. För att minska arbetsoförmåga som beror på depression har social- och hälsovårdsministeriet, arbetsmarknadsorganisationerna samt aktörerna inom social- och hälsovården tillsammans startat kampanjen MastDo.

"Den som återhämtar sig från sjukdom kan ha partiell arbetsförmåga, och kontakten med arbetslivet kan på ett avgörande sätt hjälpa hans eller hennes rehabilitering. Tiden för tänkande i svartvitt är förbi. Det finns också andra alternativ än att ge järnet i arbetslivet eller hamna utanför det för gott. Denna låsta inställning måste öppnas. Vi ska informera om lösningar och vi uppmuntrar till att använda dem", säger social- och hälsovårdsminister Juha Rehula.

En flexibel återgång till arbetet stöds av till exempel partiellsjukdagpenning. Användningen av dagpenningen underlättades från början av år 2010. Ändringen av ersättningar för företagshälsovård, som är under riksdagsbehandling, uppmuntrar till tidigt stöd för arbetsförmågan. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft från ingången av år 2011.

Långa sjukskrivningar som beror på depression och slutligen avgång med pension är en utmaning för arbetsplatserna på grund av avbrutna karriärer och förlust av s.k. tyst information. Sjukdagpenningar och invalidpensioner på grund av depression utgör en stor kostnad för samhället, som år 2009 var 633 miljoner euro.

MastDo uppmuntrar till förebyggande verksamhet

MastDo delar ut kunskap till såväl arbetstagare som arbetsgivare och aktiverar dem till självutvärdering av sin egen arbetsplats: klartext, färdiga listor och stöd anpassat för finländare för ökat välbefinnande i arbetet och flexibla arbetsformer. Kampanjen MastDo pågår till 28.2.2011.

Hemvist för kampanjen är www.mastdo.fi. Under kampanjen söker man också direkt upp arbetsgivare samt uppmuntrar och påminner dem om att vidta förebyggande åtgärder. Kampanjen är en del av projektet Masto med målet att minska arbetsoförmåga som beror på depression.

Ytterligare uppgifter

Teija Honkonen, generalsekreterare, projektet Masto, tfn 09 160 74201, [email protected]
Kirsi Hakala, projektkoordinator, projektet Masto, tfn 160 73234, [email protected]På andra webbplatser

MastDo

Masto-hanke

Juha Rehula
Sivun alkuun