Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Eläkelautakunnan ja tapaturmalautakunnan muutokset

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.8.2005 11.13
Tiedote -

Yksityisten alojen eläkevalituksia käsittelevän eläkelautakunnan ja työtapaturma- ja ammattitautivalituksia käsittelevän tapaturmalautakunnan nimet muutetaan vuoden 2006 alusta lähtien niiden tehtäviä paremmin kuvaaviksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta säädetään erillinen laki.

Samalla lautakuntien rahoitus uudistetaan. Nykyisin eläkelautakunnan toiminta rahoitetaan Eläketurvakeskuksen varoista ja tapaturmalautakunnan toiminta rahoitetaan vakuutuslaitoksilta perittävillä maksuilla, mutta tapaturmalautakunnan talousarvion vahvistaa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Jatkossa muutoksenhakulautakuntien rahoitus hoidetaan eläkelaitoksilta ja tapaturmavakuutuslaitoksilta perittävillä maksuilla, ja muutoksenhakulautakuntien talousarviot vahvistaa Vakuutusvalvontavirasto.

Lisäksi urheilijoiden tapaturmaturvaa koskevien valitusasioiden käsittely siirtyy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Muutoksilla on tarkoitus vahvistaa lautakuntien itsenäistä asemaa toimeentuloturvaa koskevien muutoksenhakuasioiden käsittelijänä. Muutosten johdosta lautakuntia koskevia asetuksia muutetaan.

Hallitus esitti lakien vahvistamista torstaina 25. elokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina.

Lisätietoja: ylitarkastaja Kai Kullaa,p. 160 73140

Sivun alkuun