Hyppää sisältöön
Media

Det miljonte elektroniska receptet skrevs ut på valborgsmässoafton

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 2.5.2012 11.44
Pressmeddelande -

SHM, FPA och THL informerar 

Införandet av ett system för elektroniska recept (eRecept) har gradvis spritt sig över hela Finland. De första elektroniska recepten skrevs ut i Åbo på försommaren 2010. Från och med 2011 skrivs elektroniska recept ut redan inom 12 sjukvårdsdistrikt. Det historiska miljonte receptet skrevs ut på valborgsmässoafton.

"Det miljonte elektroniska receptet vittnar om att man inte har arbetat i onödan, utan att elektroniska recept nu är vardag i en stor del av Finland. Jag är mycket glad över att införandet av elektroniska recept har framskridit på ett så här positivt sätt och jag räknar med att vi snart kan ta i bruk elektroniska recept i hela Finland", konstaterar social- och hälsovårdsminister Paula Risikko.

Apoteken har redan för närvarande beredskap att hantera elektroniska recept. Också den offentliga hälso- och sjukvården är i full färd med att ta i bruk eRecept. Elektroniska recept skrivs redan ut inom 12 sjukvårdsdistrikt. Under vårens lopp börjar man eller har redan börjat ta i bruk systemet inom de flesta sjukvårdsdistrikten, bl.a. inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Birkalands sjukvårdsdistrikt.

"Det miljonte eReceptet visar att KanTa-tjänsterna fungerar", säger Riitta Konttinen, projektchef för eRecept vid Institutet för hälsa och välfärd.
"Lyckade implementeringar av eRecept och gemensamma verksamhetsmodeller inom den offentliga hälso- och sjukvården skapar kontinuitet och stakar ut vägen för aktörer inom den privata hälso- och sjukvården som ska börja ta i bruk systemet. Genom samarbete är det lättare också för andra att lyckas och att dra nytta av erfarenheterna", betonar Konttinen.

Enligt lagen om elektroniska recept ska den offentliga hälso- och sjukvården ta i bruk elektroniska recept senast inom april 2013 och den privata sektorn senast inom april 2014.

Elektroniska recept ingår i KanTa-tjänsterna

eRecept ingår i det nationella hälso- och sjukvårdsarkivet (KanTa), som är en gemensam benämning på de nya riksomfattande informationssystemtjänster som byggs upp inom hälso- och sjukvården. Tjänsterna omfattar förutom eRecept och Mina uppgifter ett elektroniskt patientdataarkiv och i anslutning till detta en tjänst för hantering av patientdata (eArkiv). Tjänsten kommer att tas i bruk i hela landet inom de närmaste åren.

Det är fråga om ett omfattande projekt där de huvudsakliga aktörer som medverkar vid genomförandet är FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Befolkningsregistercentralen, Valvira och social- och hälsovårdsministeriet, som svarar för den strategiska styrningen. Social- och hälsovården använder sig av flera olika datasystem, vilket gör det utmanande att samordna dem. Samtidigt måste man säkerställa att datasäkerheten är fullständig.

Ytterligare information

Anne Kallio, utvecklingschef, SHM, tel. 09 160 73139, [email protected] Ikävalko, kommunikationsplanerare, FPA, KanTa-tjänster, tel. 040 687 9964, [email protected]
Riitta Konttinen, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd, tel. 040 1613 165, [email protected]

Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades 2 maj 2012.Paula Risikko
Sivun alkuun