Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Den internationella utvärderingen av Finlands arbetarskyddsförvaltning pågår som bäst

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.10.2014 10.00
Pressmeddelande -

I utvärderingen bedöms bland annat arbetarskyddsförvaltningens struktur, de resurser som står till arbetarskyddets förfogande samt arbetarskyddets personal och utbildning liksom också rapporterings- och datainsamlingssystemen.

En internationell expertgrupp utvärderar som bäst beredskapen vid Finlands arbetarskyddsförvaltning att verkställa och övervaka Europeiska unionens arbetarskyddslagstiftning.

Expertgruppen gör ett utvärderingsbesök i Finland 6-10.10 och träffar under veckan representanter från arbetarskyddsförvaltningen, Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen. Därtill utvärderar gruppen de finländska arbetarskyddsinspektörernas verksamhet genom att delta i arbetarskyddsinpektioner tillsammans med inspektörer från ansvarsområdena för arbetarskydd i Västra och Inre Finland och Södra Finland.

Utvärderingen består av flera olika faser och räcker i sin helhet ungefär ett och ett halvt år. Till slut utarbetar expertgruppen en rapport, som innehåller såväl positiva aspekter på arbetarskyddsförvaltningen som utvecklingsobjekt.

Syftet med utvärderingen är också att stärka samarbetet mellan arbetarskyddsmyndigheterna inom EU och att göra arbetarskyddet mera enhetligt.

Ytterligare information

Överinspektör Helena Kalliolinna, tel. 0291 163 091,[email protected]
Överdirektör Leo Suomaa, tel. 0295 163 449, [email protected]Sivun alkuun