Hyppää sisältöön
Media

Den för pappan öronmärkta ledigheten förlängs

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 17.9.2012 9.54
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att faderskapsledigheten förlängs så att ledigheten för enbart pappan framöver skulle uppgå till 54 vardagar. För perioden med faderskapsledighet betalas inkomstrelaterad faderskapspenning. Förlängningen av faderskapsledigheten skulle inte förkorta moderskaps- eller föräldraledigheten.

För närvarande kan pappan ta ut sammanlagt 18 vardagar faderskapsledighet samtidigt som mamman är ledig. Dessutom har pappan möjlighet till en så kallad pappamånad. Den för enbart pappor reserverade ledigheten på 54 vardagar och dagpenningen för denna tid skulle ersätta den nuvarande faderskapsledigheten och pappamånaden, som också dessa har varat i sammanlagt högst 54 vardagar. I praktiken skulle ändringen dock förlänga föräldraledigheten med två veckor i och med att full faderskapsledighet inte längre skulle förutsätta att 12 föräldrapenningsdagar sparas för pappan.

Moderskapsledigheten och föräldraledigheten för vilkendera föräldern som helst skulle vara lika långa som förut. För närvarande är barnet 9-10 månader gammalt vid föräldrapenningsperiodens slut. Om pappan framöver skulle utnyttja hela faderskapspenningsperioden efter föräldrapenningsperioden skulle barnet vara nästan ett år gammalt vid föräldrapenningsperiodens slut.

Målet är att öka pappornas familjeledigheter. Enligt olika utredningar använder papporna lättast sådan ledighet som har öronmärkts för dem. Faderskapsledigheten och den separata pappamånadenhar också betraktats som svåra begrepp; ändringen är således avsedd att förtydliga familjeledighetssystemet.

Framöver skulle pappan kunna ta ut 18 faderskapsledighetsdagar samtidigt när mamman är ledig. Dessa dagar kunde delas upp på högst fyra perioder. De resterande 36 dagarna skulle kunna delas upp på högst två perioder. Mamman eller pappan skulle kunna sköta barnet hemma med stöd av vårdledighet eller så skulle barnet kunna vara i dagvård innan pappan tar ut sin faderskapsledighet. Dagvårdsplatsen skulle kunna kvarstå under faderskapsledigheten.

Hela faderskapsledigheten måste tas ut innan barnet fyller två år, och ledigheten skulle inte kunna flyttas över på den andra föräldern. En adoptivpappa skulle vara tvungen att utnyttja sin faderskapsledighet inom två år från det att barnet har adopterats. Faderskapsledigheten skulle gälla per barn sålunda att nytt barn som föds i familjen inte längre skulle upphäva faderns rätt till faderskapspenning på basis av det föregående barnet.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen måndagen den 17 september. Propositionen hänför sig till budgetförslaget för år 2013. Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2013. Ändringen av faderskapspenningen enligt lagen om sjukförsäkring skulle tillämpas om den första föräldradagpenningsdagen, dvs. den första dagen med moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning eller föräldrapenning, infaller efter det att lagen har trätt i kraft.

 

Ytterligare information:

 

Konsultativa tjänstemannen Pekka Humalto, tfn 0295 163193, [email protected]På vår webbplats

Förslag om längre faderskapsledighet

Föräldraledighet ger möjlighet att vara med barnen  

Sivun alkuun