Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

De högsta arbetslöshetsdagpenningarna sjunker något

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2014 8.40
Pressmeddelande -

Beräkningen av den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen ska ändras så att nivån för högre inkomstrelaterade dagpenningar sjunker. Den inkomstrelaterade dagpenningen ska sänkas för personer med en lön som överskrider 3 115 euro per månad som grund för dagpenningen. År 2013 uppgick dessa personer till ca 50 000. Allt som allt fick ca 292 000 personer inkomstrelaterad dagpenning under 2013. De inkomstrelaterade dagpenningen sjunker maximalt med 82 euro per månad. Ändringen gäller endast de mottagare av inkomstrelaterad dagpenning vars dagpenning beräknas för första gången eller på nytt 2015 eller senare. Dagpenningar som betalas ut sänks alltså inte vid årsskiftet.

Den förhöjda förtjänstdelen som betalas under för tiden för sysselsättningsfrämjande service och för 90 dagar sedan en lång arbetshistoria avslutats  ska också sänkas genom att beräkningsregeln ändras. Beräknad enligt den nya regeln är dagpenningen förhöjd med förtjänstdel för en lön på 2 000 euro 91 euro lägre, för en lön på 3 000 euro 163 euro lägre och för en lön på 4 000 euro 289 euro lägre per månad. Även den här ändringen gäller endast nya förhöjda förtjänstdelar.

Ändringarna i beräkningsregeln för den inkomstrelaterade dagpenningen sänker utgifterna för den inkomstrelaterade dagpenning som finansieras genom arbetslöshetsförsäkring med cirka 50 miljoner euro. Genom ändringen fullföljs regeringens rambeslut från mars om inbesparingar av utgifterna för utkomstskydd vid arbetslöshet.

Regeringen gav sin propositionen om ärendet till riksdagen den 15 september. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2015. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2015.

Ytterligare information

regeringsråd Esko Salo, tfn 0295 163422, [email protected]På vår webbplats

Utkomstskydd för arbetslös

Sivun alkuun