Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Bestämmelserna om ersättning av sjukvårdskostnader mellan EU-länder preciseras

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2014 8.40
Pressmeddelande -

Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen måndagen den 15 september. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2015. Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2015. Beslutet som preciserar informationsutbytet mellan den offentliga hälso- och sjukvården och Fpa skulle dock träda i kraft redan den 1 januari 2015.

Kostnaderna för hälso- och sjukvård som ges i Finland skulle i framtiden kunna faktureras av patientens hemland endast på basis av faktiska kostnader. När en patient som bor i ett annat EU-land har använt offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland, ersätter Fpa den kommun som ansvarat för patientens vård för de faktiska kostnaderna, samt fakturerar patientens hemland. För närvarande fakturerar Finland i vissa sällsynta fall kostnaderna av en annan stat i form av fasta summor som grundar sig på statistiska uppgifter. Sådana fall är det fråga om t.ex. när patienten bor i Finland men det enligt EU-bestämmelserna är något annat medlemsland som står för patientens hälso- och sjukvårdskostnader.

Det nuvarande systemet med fasta kostnader gäller inom EU endast fram till slutet av april. Därefter skulle Finland övergå till att fakturera på basis av faktiska kostnader. Huruvida kostnaderna faktureras som fasta summor eller enligt faktiska kostnader påverkar inte den fakturerade summan märkbart. Ersättningarna skulle emellertid i fortsättningen styras direkt till kommunerna där kostnaderna uppkommit.

Om en patient som bor i Finland söker ersättning från Fpa för vård som getts utomlands p.g.a. akut sjukdom, utreder Fpa vad motsvarande vård skulle ha kostat i patientens hemkommun i Finland. Lagen skulle preciseras så, att Fpa också skulle kunna be samkommunen, dit patientens hemkommun hör, om en utredning.

Förändringarna görs i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård där bl.a. bestämmelserna om ersättning av kostnader för hälso- och sjukvårdstjänster mellan EU-länder finns samlade.

Ytterligare information

regeringsråd Marja-Terttu Mäkiranta, tfn 0295 163 170, [email protected]
överinspektör Marko Leimio, tfn 0295 163 564, [email protected]På vår webbplats

Patientdirektiv

Sivun alkuun