Hyppää sisältöön
Media

Begränsningar för alkoholreklam föreslås

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 6.6.2013 10.21
Pressmeddelande -

Begränsningar för alkoholreklam föreslås i syfte att skydda barn och unga. Avsikten är att minska situationer där barn och unga utsätts för alkoholreklam.

Enligt propositionen förbjuds reklam för svaga alkoholdrycker på allmänna platser, såsom busshållplatser, trafikmedel och reklamtavlor. Ett undantag är allmänna tillställningar, såsom idrottsevenemang och konserter, där man dock får göra reklam för alkohol och sponsorering. Dessutom är reklam på samma sätt som för närvarande tillåten på fartyg i utrikestrafik samt på serverings- och försäljningsställen för alkoholdrycker. I fortsättningen får man göra reklam för namn och priser på alkoholdrycker utanför serverings- och försäljningsställena.

Det föreslås även att nuvarande tidsgräns klockan 21 för reklam för alkohol i tv höjs till klockan 22. Samma tidsbegränsning gäller i fortsättningen även radioreklam.

Reklam för svaga alkoholdrycker där konsumenters deltagande i spel, lotterier eller tävlingar används är också förbjuden i fortsättningen. Inte heller får innehåll, såsom bilder, videoklipp eller reklamfilmer som konsumenterna själva producerar eller sprider, användas i reklam. I praktiken får reklam för svaga alkoholdrycker fortfarande göras på internet men användningen av sociala medier för alkoholreklam minskar betydligt.

Enligt propositionen förblir reklam för starka alkoholdrycker även i fortsättningen förbjuden. Enligt den nuvarande alkohollagen får alkoholdrycker endast presenteras i en prislista som tryckts. Enligt det nya lagförslaget får prislistor för detaljhandeln (Alko, flyg- och rederibolag) även presenteras på internet.

Regeringen lämnade sin proposition om alkoholreklam till riksdagen torsdagen den 6 juni. Lagen avses träda i kraft 1.1.2015. Bestämmelsen som gäller reklam för starka alkoholdrycker avses träda i kraft redan 1.1.2014.

Enligt undersökningar får alkoholreklam barnen att inleda alkoholkonsumtionen tidigare och ökar ungdomars alkoholkonsumtion och drickande i berusningssyfte. Minderårigas alkoholbruk ökar också riskerna för våld och olyckor, skadar de ungas utveckling och utgör en risk för beroende och skadeverkningar i vuxen ålder. Målet för alkoholpolitiken är att skydda särskilt barn och unga från alkoholens skadeverkningar.

Ytterligare information

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341På vår webbplats

Begränsning av alkoholreklam
Alkoholpolitik

Sivun alkuun