Hyppää sisältöön
Media

Befolkningsregistercentralen producent av hälso- och sjukvårdens certifikattjän

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.9.2010 11.25
Pressmeddelande -

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras uppgifter som certifikatutfärdare och producent av certifikattjänster inom hälso- och sjukvården föreslås överföras till Befolkningsregistercentralen. Regeringen beslöt torsdagen den 16 september om innehållet i lagförslaget. Republikens president har för avsikt att avlåta propositionen till riksdagen på fredagen.

Från och med början av december 2010 skulle Befolkningsregistercentralen bli en lagstadgad certifikatutfärdare inom social- och hälsovården, som också skulle ansvara för registrering av hälso- och sjukvårdspersonal samt apotekspersonal.

Till Valviras uppgifter skulle fortsättningsvis höra de roll- och attributdatatjänster som används i hälso- och sjukvårdens nationella datasystem och att ansvara för den så kallade Valviran-koden. Dessutom skulle Valvira tillhandahålla Befolkningsregistercentralen experttjänster som gäller hälso- och sjukvårdsverksamhet och yrkesutövande.

Certifikattjänster behövs för hälso- och sjukvårdens nationella elektroniska patientuppgiftsarkiv och det elektroniska receptet. Man uppskattar att antalet personer som bör behärska personcertifikat som behövs i hälso- och sjukvården och apoteken totalt uppgår till cirka 300 000.

Ytterligare uppgifter

Regeringsråd Pekka Järvinen, tfn 09 160 73800På andra webbplatser

Nationella hälso- och sjukvårdsarkivet (KanTa)

Valvira

Befolkningsregistercentralen 

Sivun alkuun