Hyppää sisältöön
Media

Aula: Lapsi- ja perhepalveluiden kärkihanke uudistaa lastensuojelua

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2016 12.55
Uutinen

”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa uudistetaan lastensuojelua niin, että se on lapsille ja nuorille turvallista. Näin muutosohjelma vastaa osaltaan siitä, miten estetään historiatutkimuksen esille tuomien epäkohtien toistuminen tulevaisuudessa”, painottaa LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Aula puhui lapsen oikeuksien päivänä Finlandia-talolla, jossa esitettiin valtiollinen anteeksipyyntö lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluille. 

”Muutosohjelma liittää lastensuojelun entistä tiiviimmin osaksi kaikkien perus- ja erityispalveluiden kokonaisuutta: neuvolaa, muuta terveydenhuoltoa, koulua, varhaiskasvatusta sekä vapaa-ajan palveluita. Paremman yhteensovituksen pitää koskea myös lasten vanhempien palveluita”, sanoo Maria Kaisa Aula.

”Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen tarvetta vähennetään tarjoamalla lapsille nuorille, isille ja äideille sopivaa tukea oikeaan aikaan, heidän tarpeisiinsa räätälöidysti, ilman kynnyksiä ja niin että yksi viranomainen ottaa kokonaisvastuun. Tuki tulee tuoda lapsen ja nuoren arkiseen kasvuympäristöön, kouluun, kotiin ja varhaiskasvatukseen”, Aula sanoo.

”Eri palveluissa tarvitaan laaja-alaista toimintakulttuurin muutosta. Tavoitteena tulee olla lapsen läheisten ihmissuhteiden vahvistaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden parempi, luottamuksellinen ja kokonaisvaltainen kohtaaminen palveluissa. Jatkossa ei pidä toimia prosessi-, pykälä- tai organisaatiovetoisesti vaan lapsi- ja perhelähtöisesti. Tämä tarkoittaa eri alojen ammattilaisille yhdessä tekemisen ja tiimityön uusien tapojen mahdollistamista ja oppimista.”

”Sote-uudistuksessa lastensuojelu siirtyy kunnilta maakuntien vastuulle. Tämä antaa hyviä mahdollisuuksia tehdä laajemmilla harteilla vahvempia tukirakenteita sijaishuollon laadun ja valvonnan tueksi sekä on sitten kyse perhe- tai laitoshoidosta. Perhehoidossa maakunnallinen toimintaohjelma on aivan välttämätön niin sijaisperheiden tuen, valvonnan kuin lasten kanssa tehtävän työnkin osalta.”

Lapset ja nuoret tarvitsevat parempia mahdollisuuksia tuoda sijaishuollossa koettuja epäkohtia vastuullisten aikuisten tietoon. Luottamuksellinen ja säännönmukainen vuoropuhelu lapsen oman vastuusosiaalityöntekijän kanssa on avainasemassa muutosohjelman kehittämistyössä.

”Osana muutosohjelmaa kehitämme myös säännönmukaista tiedon keruuta lasten ja nuorten omista palvelukokemuksista sijaishuollossa. Lasten ja nuorten omaan arvioon perustuva tieto on välttämätön niin alueellisen sijaishuollon laadun arvioinnin kuin kansallisen ohjauksenkin kannalta. Ohjauksen tueksi tarvitaan myös parempaa tietoa erilaisten sijaishuoltopaikkojen palveluverkosta. Uutena innovaationa pilotoimme sijaishuollon vertaisarviointia, jossa nuoret kokemusasiantuntijat tulevat mukaan keskustelemaan perheisiin sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa”, Aula toteaa.

”Vuoropuhelu lastensuojelun menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta jatkuu myös aivan konkreettisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on sopinut Pesäpuu ry:n ja kymmenien yhteistyökumppaneiden, järjestöjen, kanssa ensi vuonna järjestettävästä tapahtumakokonaisuudesta nimeltään ”Yhdessä koettua”. ”Yhdessä koettua” on kuudella paikkakunnalla järjestettävä monitaiteellinen tapahtuma, jossa tehdään suurelle yleisölle näkyväksi lastensuojelua lasten ja nuorten silmin. Kuvaa lastensuojelusta halutaan avartaa sekä tuoda esille sekä hyvät kokemukset, onnistumiset että epäonnistumiset”, Aula kertoo.

Liite

Maria Kaisa Aulan koko puhe

LAPE hankeuutinen
Sivun alkuun