Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asbestipurkutyötä koskevaa sääntelyä selkeytetään

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.12.2014 13.57
Tiedote
Asbestipurkutyötä koskeva sääntely on uudistumassa.  Asbestipurkutyö edellyttäisi jatkossa työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Luvan myöntämisen edellytykset pysyisivät pääosin ennallaan. 

Lupajärjestelmällä halutaan vaikuttaa siihen, että asbestipurkutyötä tekevät vain ne toimijat, jotka pystyvät tekemään työn turvallisesti. Myönnetyistä asbestipurkuluvista alettaisiin pitää rekisteriä.

Työsuojeluviranomainen perustaisi rekisterin myös asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä. 

Asbestipurkutyöhön käytettävältä työntekijältä edellytettäisiin soveltuvaa ammattitutkintoa tai sen osaa. Pätevien asbestipurkutyöntekijöiden rekisteröiminen edistäisi turvallisuutta ja vähentäisi harmaata taloutta.

Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Hengitysilman mukana asbestikuidut voivat päästä keuhkoihin tai muualle kehoon. Turvallista altistumisen minimitasoa ei ole. Mitä pitkäaikaisempi altistus on, sitä suurempi on riski sairastua. 

Asbesti aiheuttaa edelleen eniten työperäisiä kuolemia Suomessa.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 4. joulukuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Antti Janas, p. 0295 163 501, [email protected]]]>
Sivun alkuun