Hyppää sisältöön
Media

Arvioitavana hyvän ikääntymisen ja palvelujen laatusuositus - ota kantaa nyt!

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.6.2013 14.14
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kommentteja ja arvioita laatusuosituksesta, jonka tarkoituksena on turvata hyvää ikääntymistä ja laadukkaita palveluja niitä tarvitseville. Laatusuositusluonnos on arvioitavana 26. kesäkuuta asti, ja kaikki halukkaat voivat ottaa kantaa yksittäisten suositusten merkittävyyteen.

Suositusta käsitellään ennen juhannusta myös kuulemistilaisuuksissa, joihin on kutsuttu erikseen edustajia muun muassa järjestöistä, kunnista, valvontaviranomaisista sekä vanhusneuvostoista.

Suositus kattaa seitsemän teema-aluetta: osallisuus ja toimijuus, asuminen ja elinympäristö, mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen, oikea palvelu oikeaan aikaan, palvelujen rakenne, hoidon ja huolenpidon turvaajat sekä johtaminen. Kukin teema-alue käsittää vähintään kolme suositusta.

Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle.

Laatusuositusta on valmisteltu laajassa työryhmässä, johon on kuulunut edustajia muun muassa ministeriöistä, Kuntaliitosta, valvontaviranomaisista, kunnista ja järjestöistä. Lopullisen laatusuosituksen on tarkoitus valmistua kesällä. Se sisältää myös suosituksia tukevaa ohjausmateriaalia. Lisäksi jokaisesta suosituksesta esitetään indikaattoreita, joiden avulla suosituksen toteutumista on mahdollista seurata.

Lisätietoja

Johtaja Päivi Voutilainen, p. 02951 63403
Hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 02951 63401, [email protected]Muualla palvelussamme

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen uudistaminen

Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen (ns. vanhuspalvelulaki)

Muualla verkossa

Laatusuositus kommentoitavana ja arvioitavana otakantaa.fi-palvelussa

Sivun alkuun