Hyppää sisältöön
Media

Arjen turvallisuutta voidaan lisätä hyvällä yhteistyöllä ja ehkäisemällä ennalta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.4.2008 8.40
Tiedote -

Syrjäytymisen ehkäisy, alkoholihaittojen, tapaturmien ja väkivallan vähentäminen sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuden edistäminen ovat sisäisen turvallisuuden edistämisen yhteisiä haasteita. Arjen turvallisuutta voidaan parantaa hyvällä yhteistyöllä ja ennalta ehkäisemisellä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on ollut mukana valmistelemassa tänään julkaistua ehdotusta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, jossa määritellään strategiset linjaukset kansalaisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavien turvallisuusriskien vähentämiseksi.

Monet sisäisen turvallisuuden ohjelmaehdotuksessa esitetyt toimenpiteet liittyvät STM:n toimialaan, mutta niiden toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Esimerkiksi turvallisuusalan toimijoiden osallistumista alkoholihaittojen vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sosiaali- ja terveydenhuollon rinnalla on lisättävä. Hyvien yhteistyökäytäntöjen kuten Ankkuri-, Valomerkki- ja Tulipysäkkimallien valtakunnallinen pysyvä käyttöönotto on tärkeää.

Ehdotus sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi painottaa ennalta ehkäisyn ensisijaisuutta, mikä on hyvin myönteinen asia. Alkoholion yleinen syy tapaturmien ja väkivallan taustalla, ja sen käyttöön vaikuttaa merkittävästi saatavuus ja hinta. STM on esittänyt alkoholiveron nostoa ja tähän on päädytty myös ohjelmassa, jossa esitetään alkoholiveron nostoa niin, että alkoholin kokonaiskulutus laskee vuoden 2003 tasolle tai alle. Alkoholin kulutus on vuodesta 2003 kasvanut 15 prosentilla.

Kuntien turvallisuussuunnittelussa on lisättävä väkivallan ja tapaturmien ehkäisyä

Sosiaali- ja terveydenhuollon osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun, muun muassa väkivallan ja tapaturmien ehkäisyyn, on tärkeää. Kunnan eri sektorit, poliisi, pelastustoimi ja järjestöt ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. Turvallisuuden parantaminen edistää myös kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää terveydenhoitojärjestelmän kuormitusta. Harvaan asuttujen alueiden tilanne vaatii erityistä tarkastelua.

Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolinsyy. Vuonna 2006 koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin kuoli noin 2 700 suomalaista. Määrä on kuusinkertainen verrattuna liikenneonnettomuuksissa kuolleisiin. Lähes neljä kymmenestä tapaturmaisesti kuolleista oli päihtynyt. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn voimavarat ovat olleet toistaiseksi vähäiset. Ne on varmistettava Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin yhdistämisessä. Kaatumisten ja liukastumisten ehkäisyyn on panostettava ohjelman mukaisesti.

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyä on lisättävä. Väkivallan uhrin nykyistä parempi tunnistaminen, palvelujen kattavampi saatavuus ja uusiutuvan uhriutumisen ehkäisyn tehostaminen ovat keskeisiä painoalueita. Valtakunnallisen ehkäisyn voimavaratilanteen ja koordinaation vahvistaminen on varmistettava Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin yhdistymisessä. Parisuhdeväkivallasta 90 prosenttia kohdistuu naisiin. Poliisin tietoon tulee vuosittain runsaat 2 000 lapsiin kohdistuvaa väkivaltarikosta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Merja Söderholm, puh. (09) 160 74028, 050 597 0451 ja kehittämispäällikkö Helena Ewalds, Stakes, puh. (09) 3967 2410

Sivun alkuun