Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetspensionspremierna för år 2013 har fastställts

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.11.2012 7.17
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionspremierna för år 2013. År 2013 är den genomsnittliga arbetspensionspremien enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 22,8 procent av lönen.

Nästa år är pensionsavgiften för arbetstagare under 53 år 5,15 procent av lönen, medan pensionsavgiften för personer över 53 år är 6,50 procent av lönen. Arbetsgivarens avgift är i medeltal 17,35 procent. Avgifterna för både arbetstagare och arbetsgivare är samma som år 2012.

Grundprocenten enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och procenten för arbetspensionspremierna enligt lagen om pension för företagare är nästa år 22,50 procent för personer under 53 år och 23,85 procent för personer över 53 år. Också dessa avgiftsprocentsatser förblir oförändrade.

Den genomsnittliga arbetspensionspremien skulle ha stigit med 0,4 procentenheter, men eftersom en sänkning av samma storlek görs för att upplösa utjämningsbeloppet, förblir den arbetspensionspremie som tas ut på samma nivå som förra året. Utjämningsbeloppet är försäkringsrörelsens riskbuffert, och de medel som samlats där har upplösts på olika sätt under nästan hela 2000-talet.

Ytterligare uppgifter

övermatematiker Mikko Kuusela, tfn 0295 163182, [email protected]På vår webbplats

Socialförsäkringsavgifter

Sivun alkuun