Hyppää sisältöön
Media

Arbetspensionspremierna för år 2011 har fastställts

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 17.11.2010 11.53
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag den 17 november fastställt nivån för arbetspensionspremierna för år 2011.

År 2011 är den genomsnittliga arbetspensionspremien enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 22,4 procent av lönen, dvs. 0,4 procentenheter högre än år 2010. En tillfällig nedsättning med 0,5 procentenheter beviljas dock för denna avgift i syfte att jämna ut finansieringsöverskottet i arbetslöshetspensionerna.

Nästa år är pensionsavgiften för arbetstagare under 53 år 4,7 procent av lönen, dvs. 0,2 procentenheter högre än år 2010. Pensionsavgiften för personer över 53 år är 6,0 procent, dvs. den stiger med 0,3 procentenheter.
Arbetsgivarens avgift år 2011 är i medeltal 17,1 procent; detta är 0,2 procentenheter högre än år 2010.

Grundprocenten enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och procenten för arbetspensionspremierna enligt lagen om pension för företagare är nästa år 21,6 procent för personer under 53 år, dvs. de stiger med 0,4 procentenheter, och 22,9 procent för personer över 53 år, dvs. 0,5 procentenheter högre än år 2010.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde även avsättningskoefficienten för pensionsansvaret och beräkningsräntan.

Kompletteringen av ålderspensionsansvaret baserar sig på avsättningskoefficienten för pensionsansvaret och pensionsanstalternas genomsnittliga faktiska aktieavkastning. Fr.o.m. 1.1.2011 är avsättningskoefficienten för pensionsansvaret, som baserar sig på pensionsanstalternas genomsnittliga solvens, 1,10 procent, och beräkningsräntan som används som ränta för försäkringsavgifter och vissa pensionsansvarsposter är 4,50 procent.

För mer information

Matematiker Pirjo Moilanen, tfn 09 160 73169, fö[email protected]Sivun alkuun