Hyppää sisältöön
Media

Arbetsmarknadsstödets behovsprövning lindras

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 4.11.2010 11.35
Pressmeddelande -

De i eurobelopp fastställda inkomstgränserna som påverkar arbetsmarknadsstödets storlek ska granskas, varvid cirka 15 000 personers arbetsmarknadsstöd stiger på årsbasis. Finländarnas allmänna inkomstnivå har stigit märkbart de senaste åren. På grund av detta ska de i eurobelopp fastställda gränserna som tillämpas vid arbetsmarknadsstödets behovsprövning höjas med ungefär 23 procent enligt förändringen i lönekoefficienten. Statsrådet gav en förordning i ärendet torsdagen den 4 november.  

Arbetsmarknadsstödet är en behovsprövad förmån. Både arbetssökandens egna inkomster i sin helhet och makans/makens inkomster till den del de överstiger det eurobelopp som fastställts i förordningen påverkar stödets storlek. Arbetssökandens maka/make kan i fortsättningen tjäna 1 704 euro i månaden utan att dennas inkomster påverkar arbetsmarknadsstödets storlek. För närvarande minskar makans/makens inkomster arbetsmarknadsstödet om de överstiger 1 384 euro i månaden. Om det finns barn i familjen höjs inkomstgränsen med 130 euro för varje barn som inte har fyllt 18 år. För närvarande höjer ett minderårigt barn inkomstgränsen med 106 euro.

En höjning av behovsprövningens eurobelopp gör de mest vanlottade arbetslösas ställning lättare. Exempelvis för en person utan barn, vars maka/makes inkomster är 1 800 euro i månaden, skulle arbetsmarknadsstödet stiga från 343 euro till 503 euro i månaden.

Förordningen träder i kraft 15 december 2010.

Ytterligare uppgifter

regeringssekreterare Pekka Paaermaa, tfn 09 160 73204, [email protected]
överinspektör Anneli Sollo, tfn 09 160 73910, [email protected]På andra webbplatser

Arbetsmarknadsstöd (FPA)

Sivun alkuun