Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetslöshetsförsäkringsfondens konjunkturbuffert växer och arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.11.2010 11.50
Pressmeddelande -

Maximibeloppet för arbetslöshetsförsäkringsfondens konjunkturbuffert höjs. Konjunkturbuffertens maximibelopp motsvarar i fortsättningen beloppet av utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 5,0 procentenheter när den numera är 3,6 procentenheter. Efter höjningen fylls inte buffertens maximibelopp lika snabbt som nu, och behovet för att ändra premierna minskar.

Genom arbetslöshetsförsäkringsfondens konjunkturbuffert tryggas fondens likviditet och balanseras ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av konjunkturfluktuationer. 

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie höjs med 0,2 procentenheter. År 2011 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,6 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är nästa år 0,8 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 879 500 euro och 3,2 procent av lönen för den överskjutande delen.

För en delägare i ett företag är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie nästa år 0,20 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,8 procent av lönen.

Beloppen av arbetspensionsförsäkringsavgift och sjukförsäkringsavgift har redan tidigare fastställts. Från förmåner enligt sjukförsäkringslagen, lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om utkomstskydd för arbetslösa dras av 60 procent av det sammanlagda beloppet för arbetstagarens arbetspensionsavgift, löntagarens arbetslöshetspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie. År 2011 är avdragets storlek 3,67 procent (3,5 procent år 2010).

Regeringen föreslog att lagen ska fastställas torsdagen den 25 november. Avsikten är att republikens president fastställer lagen på fredagen. Lagen träder i kraft 1.1.2011.

För mer information

Esko Salo, regeringsråd, tfn 09 160 73180, [email protected]Sivun alkuun