Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp utreder servicestrukturen för munhälsovården

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 7.6.2012 10.02
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma hur munhälsovården borde ordnas i framtiden. Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta ett förslag till hur vårdgarantin för munhälsovården kunde förbättras, inom ramarna för servicestrukturreformen. Arbetet ska vara klart före årsskiftet.

Att förbättra servicen inom tandvården är en av tyngdpunkterna i regeringsprogrammet när det gäller utvecklingen av hälsovården.  År 2002 utvidgades munhälsovården till att beröra hela den vuxna befolkningen och tidsfrister för vårdgarantin slogs fast. Förändringen har lett till att antalet kunder till hälsovårdscentralernas tandvård stadigt har ökat, och väntetiderna har därmed blivit längre. Den ökande tandläkarbristen har också gjort det svårt att råda bot på problemen. Den höga efterfrågan och tandläkarbristen har lett till en rusning inom tandvården och långa vårdköer. Trots att vissa förbättringar har gjorts, var antalet patienter som varit tvungna att köa i över tre månader totalt 29 500 i mars 2012. I oktober 2011 var motsvarande siffra 32 100 personer. Av de som hade köat i mer än tre månader hade 12 200 de facto köat över ett halvt år. I oktober 2011 var motsvarande antal omkring 14 000.

Utgångspunkten för arbetsgruppen är att kartlägga olika metoder för att göra munhälsovården mera jämlik och minska de hälsorelaterade skillnaderna inom befolkningen. Det behövs mer resurser för att utveckla den förebyggande tandvården och vården av långtidssjuka personer. Det förekommer också brister i hur vårdkedjorna fungerar mellan den offentliga och privata munhälsovården samt specialsjukvården.

Arbetsgruppen utreder också hur samarbetet mellan den offentliga och den privata munhälsovården kunde utvecklas. Dessutom ska gruppen komma med förslag till hur tillgången och fördelningen av arbetskraften kunde göras jämnare.  

Mer information

medicinalråd Anne Nordblad, tfn 0295163387, 050 5433828


På andra webbplatser

Työryhmän jäsenet (HARE)


Sivun alkuun