Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp ska utreda stödtjänster för barn i missbrukarfamiljer

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 7.5.2010 9.15
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda tillräckliga stödtjänster för barn i missbrukarfamiljer. 

Den av omsorgsminister Paula Risikko utnämnda arbetsgruppen utreder nuläget gällande stödtjänster för barn i missbrukarfamiljer, bedömer utvecklingsbehoven för tjänsterna och ger förslag till tillräckliga stödtjänster för barn med föräldrar som har missbrukarproblem. Dessutom ska arbetsgruppen utvärdera lagstiftning som gäller stödtjänsterna och ge förslag till möjliga lagändringar.

Tyngdpunkten i regeringsprogrammets missbrukspolitik är stödandet av familjer. Här fäster man särskild uppmärksamhet vid både barnfamiljer och gravida kvinnors vård och tjänster. Målet med den målmedvetna missbrukspolitiken är att minska föräldrars bruk av alkohol och dess skadeverkningar för barn. Tillräckliga stödtjänster säkerställer förverkligandet av barnens rättigheter.

Arbetsgruppen består av företrädare speciellt för barnskydd, småbarnspedagogik, elevvård och hälsovård eftersom barnens stödbehov varierar. Arbetsgruppens arbete är en fortsättning på det betänkande som arbetsgruppen från 2007 och 2009 avgav, i vilket man utredde hur vården för gravida kvinnor med missbruksproblem ska säkras. I arbetsgruppens betänkande konstaterades att hela skedet i barns liv från födseln till myndig ålder är så omfattande att specialfrågor som gäller detta borde utredasskilt.

Arbetsgruppens mandattid är 6.5.2010 - 28.2.2011.

Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 7.5.2010.

Ytterligare uppgifter

arbetsgruppens ordförande, direktör Kari Paaso, SHM, tfn 09 160 74018, [email protected]
konsultativ tjänsteman Kari Haavisto, SHM, tfn 09 160 74177, [email protected]Sivun alkuun