Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp: Priset får inte vara viktigare än kvaliteten inom matservicen

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 11.11.2009 9.33
Pressmeddelande -

Näringskvaliteten på måltiderna inom massbespisningen bör systematiskt kontrolleras. Enligt utredningar bör kvaliteten förbättras: maten innehåller rikligt med mättade fetter och salt och små mängder grönsaker och fibrer. En undersökning från år 2007 som riktade sig till de ansvariga inom matförsörjningen visade till exempel att även om näringskvaliteten upplevdes som viktig så betonades ändå priset i upphandlingsbeslutet.

Matens näringskvalitet bör alltid vara ett av valkriterierna vid anskaffning av matservice och livsmedel, konstaterar den arbetsgrupp som har haft i uppgift att granska massbespisningen. De centrala kriterierna för bedömning av näringskvaliteten bör alltid ingå i en anbudsbegäran, det vill säga anbudet förkastas om kriterierna inte uppfylls. På det här viset betonas kvaliteten i stället för priset.

Gruppens konkreta förslag är en kriterieförteckning för näringskvaliteten vid anskaffning av matservice och livsmedel. I förteckningen definieras för första gången bland annat fettmängden och fettkvaliteten i måltiderna samt andelen salt, fibrer och grönsaker. Anskaffningskriterierna för matservice innehåller även information om utbudet av olika delar i en måltidshelhet, hur ofta samma måltid kan finnas på menyn och handledning för konsumenterna.

Utvecklings- och uppföljningsarbetsgruppen för massbespisning överlämnade sin rapport till omsorgsminister Paula Risikko onsdagen den 11 november. Arbetsgruppens uppgift var att främja matservicens tillgänglighet och smaklighet, förbättra matens näringskvalitet samt presentera ett förslag om behövligt uppföljningssystem.

Som grund för kriterierna ligger de rekommendationer som Statens näringsdelegation gav år 2005. Arbetsgruppen har definierat egna näringskriterier för varje del av måltiden (huvudrätt samt komplement, bröd, fett, mjölk, sallad, salladsdressing). Då kriterierna definierades har man förutom näringsrekommendationerna tagit i beaktande även de produkter som finns på marknaden samt storkökens möjligheter att uppfylla kriterierna vid matlagning.

Färdigmat och övriga produkter försedda med hjärtmärke kan tillämpas som sådana som en del av måltiden i enlighet med rekommendationerna. Arbetsgruppen föreslår att det vid matställena dagligen finns åtminstone en måltid som uppfyller näringskriterierna.

Arbetsgruppen föreslår också att de offentliga mattjänsterna ska vara tillgängliga för personer utanför arbetslivet och för dem som inte har tillgång till en personalmatsal. Mat av god kvalitet bör stödas med pris- och skattepolitik.

För mer information

konsultativ tjänsteman Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, tfn (09) 160 74035På vår webbplats

Joukkoruokailun kehittäminen (SHM:s rapporter 2009)

Paula Risikko
Sivun alkuun