Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp: Beredskap i Finland för snabb utrustning av ambulansplan

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 5.5.2010 6.00
Pressmeddelande -

En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet föreslår att det i Finland borde finnas beredskap för att utrusta ett passagerarplan till ambulansplan. Med planet kunde man evakuera finländare som skadats i storolyckor utomlands. Arbetsgruppen föreslår inte något bestående ambulansplan, utan att det sätt att handla vid tsunamin i Bortre Asien och bussolyckan i Malaga blir ordninarie.

Enligt arbetsgruppen förutsätter evakueringen av skadade från utlandet vid storolyckor en klar handlingsmodell och precisering av ansvar. En utvärderingsgrupp från social- och hälsovården skulle sändas till olycksområdet och på basen av gruppens situationsbedömning besluter man om fortsatta åtgärder och om en möjlig evakuering.

Beslutet om att sända en utvärderingsgrupp skulle tas av utrikesministeriet på basen av behandling av ministeriernas beredskapschefsmöte i enlighet med statens krisledningsmodell. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt  (HNS) skulle koordinera och ansvara för den operativa ledningen av evakueringen av de som behöver sjukhusvård.

Vid evakuering i storolyckor som sker i vårt land är det möjligt att använda försvarsmaktens lufttransportmateriel som lämpar sig för patientevakuering. Användningen av försvarsmaktens maskiner vid evakueringar som sker utomlands begränsas av internationella avtal.

Arbetsgruppen föreslår också ett tätare samarbete än tidigare mellan olika myndigheter för att evakueringsberedskapen ska upprätthållas. Dessutom vill arbetsgruppen klarlägga kostnadsansvar. Staten skulle ersätta de ansvariga aktörerna för kostnader för upprätthållandet av evakueringsberedskapen. Om evakueringsplanens kostnadsansvar besluts från fall till fall.

Den s.k. SOVA-arbetsgruppen som dryftat hur behovet av hälso- och sjukvårdstjänster ska bedömas för de som råkat ut för storolyckor utomlands och i Finland samt utvecklingen av den medicinska evakueringsberedskapen avgav sitt betänkande till social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä den 5 maj.

Arbetsgruppen hade som uppgift att göra ett förslag till handlingsmodell för den nationella hälsovården om sådana storolyckor utomlands och i Finland sker där det lokala hälsovårdssystemet inte kan garantera tillräcklig vård på grund av mängden offer eller skadornas allvarlighetsgrad. Medborgarnas ökade rörlighet ökar risken för att bli offer i en storolycka. Exempel på detta är naturkatastrofen i Bortre Asien år 2004 och bussolyckan i Malaga år 2008.

Ytterligare uppgifter:

arbetsgruppens ordförande, medicinalråd Jouko Söder, tfn (09) 160 74363, 050 381 2467På vår webbplats

Suuronnettomuuden uhrien lääkinnällisen evakuointi-valmiuden kehittäminen. Työryhmämuistio. (STM:n selvityksiä 2010:13)

Sivun alkuun