Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp: Akutläkarvetenskap ett nytt specialområde inom läkarvetenskapen

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.4.2011 9.47
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som berett den nationella reformen av specialläkarutbildningen föreslår att akutläkarvetenskap ska bli ett nytt specialområde inom läkarvetenskapen och odontologisk diagnostik som ett nytt specialområde inom odontologin. Arbetsgruppen överräckte sin rapport till omsorgsminister Paula Risikko 12 april 2011.

Förutom förslagen till nya specialområden gav arbetsgruppen även förslag till utveckling av utbildningen.

Arbetsgruppen anser att man inom specialläkarutbildningen ska fästa särskild uppmärksamhet vid jourkompetens och allmän kompetens inom samtliga specialområden och i synnerhet inom inre medicin och kirurgi. Samtliga läkare som specialiserar sig i olika områden inom inre medicin ska avlägga specialläkarexamen i inre medicin och det gemensamma utbildningsavsnittet för specialområden inom kirurgi ska förlängas. 

Enligt arbetsgruppens förslag ska utbildningsprogrammen i barn- och ungdomspsykiatri slås samman och ett nytt specialområde för barn- och ungdomspsykiatri inrättas. Utbildningen inom specialområdet ska ta sex år. Dessutom föreslås att längden på specialläkarutbildningen i radiologi ändras till sex år och att det gemensamma utbildningsavsnittet för de olika områdena inom klinisk laboratoriemedicin ska slås samman.

Nödvändigt att öka specialtandläkarutbildningen

Arbetsgruppen anser det nödvändigt att ökaspecialtandläkarutbildningen, eftersom 60 procent av de läkare som avlagt specialtandläkarexamen kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren. Gerodontologi ska bli ett nytt delområde inom klinisk odontologi, eftersom behovet av tjänster och kompetens inom området ökar i takt med att antalet äldre ökar.

Arbetsgruppen föreslår att man även ska kunna genomföra specialtandläkarutbildning inom servicesystemet för hälso- och sjukvården, varmed de kostnader som uppstår till följd av utbildningen kan ersättas genom specialstatsandelar. I detta nu sker utbildningen i praktiken helt i samband med universitetens utbildningstjänster, vars löner betalas av universitetens anslag.

Starkare riksomfattande samordning

Vid specialläkar- och specialtandläkarutbildningen behövs starkare riksomfattande samordning. Arbetsgruppen föreslår att man i hälso- och sjukvårdslagen föreskriver om en riksomfattande arbetsgrupp för läkare och tandläkare, som har till uppgift att styra specialstatsandelarna för specialläkar- och specialtandläkarutbildningen i enlighet med servicesystemets behov. Social- och hälsovårdsministeriet ska tillsätta den riksomfattande arbetsgruppen.

Ytterligare uppgifter

Avdelningschef Päivi Sillanaukee, tfn 09 160 73313
Medicinalråd Anne Nordblad, tfn 09 160 73240
Jurist Mari Laurén, tfn 09 160 72438På vår webbplats

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uudistamistarpeet. Erikoislääkärikoulutustyöryhmän loppuraportti (Selvityksiä 2011:17)

 

Paula Risikko
Sivun alkuun