Hyppää sisältöön
Media

Apurahansaajien sosiaaliturva paranee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 12.25
Tiedote -

Apurahalla työskentelevien sosiaaliturvaa parannetaan ja selkeytetään. Apurahansaajat pääsevät maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen eläketurvan ja kuntoutusetuuksien sekä ryhmähenkivakuutuksen piiriin. He pääsevät myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (MATAL) mukaisen lakisääteisen työtapaturmaturvan sekä sairausvakuutuslain (SVL) mukaisten ansiosidonnaisten päivärahaetuuksien ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahan piiriin. Hallitus esitti maatalousyrittäjän eläkelain muuttamista ja eräiden siihen liittyvien lakien vahvistamista 18. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan vuoden 2009 alusta.

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa, kun hänelle on Suomesta myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Lisäksi apurahan tulee olla vuotuiseksi MYEL-työtuloksi muutettuna vähintään MYEL -työtulon vähimmäismäärän suuruinen. Apurahansaajan eläketurva määräytyy hänelle vahvistetun MYEL-työtulon perusteella samalla tavoin kuin maatalousyrittäjällä. Myös sairauspäivärahan omavastuu on samanlainen.

Apurahansaaja, jolla ei oleoikeutta työttömyyspäivärahaan, saa työmarkkinatukea 130 ensimmäisen työttömyyspäivän ajalta ilman tarveharkintaa, kun hän on ollut yhteensä vähintään kaksi vuotta MYEL-vakuutettuna työttömyyttä edeltävän neljän vuoden aikana.

Apurahan turvin voi myös työskennellä ulkomailla tietyin edellytyksin. Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettu laki muuttuu niin, että MYEL-vakuutetuilla on mahdollisuus pysyä Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piirissä kymmenen vuoden ulkomailla työskentelyn ajan.

Uudistuksen myötä apurahansaajille kertyy maksettavaksi lakisääteisiä vakuutusmaksuja keskimäärin noin 14 prosenttia MYEL-vakuutetun apurahan määrästä.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Maritta Hirvi, puh. (09) 160 74338

Sivun alkuun