Hyppää sisältöön
Media

Apotekarna måste även sörja för läkemedelsrådgivning i webbtjänsten

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 27.1.2011 11.33
Pressmeddelande -

Apotekare som erbjuder webbtjänstverksamhet måste sörja för att kunden har möjlighet att få läkemedelsrådgivning före läkemedelsinköpen betalas eller beställningen bekräftas. Enligt läkemedelsförordningen är apoteket skyldigt att returnera betalningen till kunden, om det av läkemedelsrådgivningen framgår att kunden inte behöver läkemedlet och det inte ännu sänts till kunden.

Statsrådet gav torsdagen den 27 januari en förordning om ändring av läkemedelsförordningen. Förordningen träder i kraft 1.2.2011.

Apotekaren bör även sörja för lagrings- och transportförhållanden för de läkemedel som distribueras via webbtjänsten. Av kunden kan apoteket högst ta betalt för faktiska tilläggskostnader för förpackning och transport.

Apoteksserviceställets tillståndsansökan blir mer omfattande än förr

Apotekaren måste på förhand meddela Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) det datum när denne inleder apoteksverksamhet. Detta är viktigt för att kunna garantera att det elektroniska receptsystemet fungerar och för att säkra att man från apoteket utan uppehåll kan distribuera läkemedel på basen av elektroniska recept även om apotekaren byts.

Tillståndsansökan för ett apoteks serviceställe måste vara mer omfattande än förr för att garantera planmässighet. Fimea bör meddelas om väsentliga förändringar i serviceställets verksamhet.

I samband med granskningen av servicestället bedömer Fimea om servicestället motsvarar de krav som har förutsatts då tillståndet beviljades.

Ytterligare uppgifter

Jurist Kirsi Ruuhonen, tfn 09 160 74131

Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 27.1.2011 På andra webbplatser

Fimea

Sivun alkuun