Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahakauteen muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.8.2013 10.38
Tiedote -

Työttömyysturvaan ehdotetaan useita muutoksia, jotka koskisivat muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta, työssäoloehtoa ja ikääntyneen työntekijän niin kutsuttua lisäpäiväoikeutta. Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan sekä työmarkkinajärjestöjen keväällä 2012 solmimaan työurasopimukseen. Tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja lisätä työttömyysturvan kannustavuutta.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksettaisiin nykyisen 500 päivän sijasta vain 400 päivältä, jos henkilön työhistoria on alle kolme vuotta. Ansiosidonnainen päivärahakausi lyhenisi 100 päivällä myös silloin, jos työnhakija kieltäytyisi ilman pätevää syytä työllistymistä edistävistä palveluista 250 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana.

Työttömyyspäivärahan saamisen ehtona on palkansaajilla 34 viikon työssäolo työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja yrittäjillä 18 kuukauden työssäolo työttömyyttä edeltäneiden neljän vuoden aikana. Työssäoloehtoa lyhennettäisiin palkansaajilla 26 viikkoon ja yrittäjillä 15 kuukauteen.

Yrittäjän työssäoloehtoon liittyy YEL-vakuutetun työtulon vähimmäismäärä, joka tällä hetkellä on 710 euroa kuukaudessa. Työssäoloehdon täyttyminen vaatisi jatkossa, että vakuutettu työtulo on ollut vähintään 1000 euroa kuukaudessa. Summaa korotettaisiin vuosittain palkkakertoimella. Muuten yrittäjän työttömyysturvan ehtoja lievennettäisiin. 

Ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömillä on tällä hetkellä oikeus työttömyysturvan lisäpäiviin, jos he ovat täyttäneet 60 vuotta, kun ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäisaika tulee täyteen. Lisäpäiväoikeuden alaikäraja nostettaisiin 61 vuoteen.

Järjestelmän yksinkertaistamiseksi luovuttaisiin muutosturvalisästä ja muutosturvan ansio-osasta, joihin liittyy paljon erityisehtoja. Näiden sijaan kaikille maksettaisiin työllistämistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta korotusosaa tai korotettua ansio-osaa, joka olisi nykyisen muutosturvan ansio-osan suuruinen. Korotusosaa ja korotettua ansio-osaa ei enää maksettaisi 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivärahapäivältä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 29. elokuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014. 

Lisätietoja

hallitusneuvos Esko Salo, p. 0295 163422, [email protected]Muualla palvelussamme

Työttömyysturva

Sivun alkuun